Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στο Δημόσιο, μετά και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξομοίωση των ορίων συνταξιοδότησης μεταξύ των ανδρών και των γυναικών η οποία, εκτός των άλλων, είναι και άμεσα εκτελεστέα, εκτιμάται ότι θα είναι ο πρώτος όρος που θα θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση στην Ελλάδα για την παροχή εγγύησης στον δανεισμό της χώρας για την αντιμετώπιση του διογκούμενου εξωτερικού χρέους.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη λήψη επώδυνων για τους δημοσίους υπαλλήλους μέτρων ήδη άρχισε, καθώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου, είναι απολύτως βέβαιον ότι θα είναι δυσμενής για τη χώρα μας. Το Ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων, μ΄ άλλα λόγια, είναι προ των πυλών, γεγονός που επιτείνεται από τη «νωθρή», όπως χαρακτηρίζεται, στάση της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η χώρα μας, όπως προκύπτει από τη σχετική συζήτηση στο Τρίτο Τμήμα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 17 Δεκεμβρίου όπου εκδικάστηκε η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκαλείται ότι παρέβη τις υποχρεώσεις που έχει από το άρθρο 141 της Συνθήκης της Ενωσης (αρχή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας), διατηρώντας σε ισχύ τις διατάξεις που προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία βάσει του ελληνικού κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων (άρθρα 1 παρ. 1 στοιχείο α΄, 26 παρ. 1 στοιχ. α΄ και 56 παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄ και παρ. 2 στοιχ. β΄). Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από νομικούς συμβούλους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του υπουργείου Εξωτερικών.

Ε ίναι η δεύτερη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει απευθείας κατά κράτους-μέλους για ζήτημα εφαρμογής της ισότητας, με πρώτη την περίπτωση της Ιταλίας, η οποία μάλιστα καταδικάστηκε πρόσφατα σε άμεση εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων της Συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το «τέχνασμα» του χαρακτηρισμού του συνταξιοδοτικού συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο αποτελεί εκ του νόμου σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ως «επαγγελματικού», επεδίωξε ήδη από το 2004 με επιστολή της να αφαιρέσει την κοινωνική ασφάλιση των ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων από το πεδίο των αρμοδιοτήτων του εθνικού νομοθέτη (Οδηγία 79/7/ΕΟΚ) με ουσιαστική συνέπεια την εξουσία της επί του καθορισμού της ηλικίας και των αναγκαίων ετών υπηρεσίας για τη συνταξιοδότηση.

Η πρόθεση της Ενωσης για την κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη συνταξιοδότηση των γυναικών και την εξομοίωσή τους με τους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους αποκαλύφθηκε από την απαράδεκτη διεύρυνση του αιτήματος της προσφυγής της σε σχέση με εκείνο της αιτιολογημένης γνώμης της. Ενώ δηλαδή με την τελευταία υποδείκνυε, εμμέσως, προς την ελληνική πλευρά να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις και να εξομοιώσει τους όρους της σύνταξης των ανδρών με αυτούς των γυναικών, που είναι ευνοϊκότεροι, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι μεταξύ τους διακρίσεις, στην προσφυγή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδεικνύει προς την Ελλάδα να διασφαλίσει νομοθετικό καθεστώς ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τους όρους της συνταξιοδότησης, χωρίς διάκριση λόγω φύλου. Ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά στο Δικαστήριο ότι «οι δραστηριότητες ανατροφής παιδιών που ασκήθηκαν πριν από τη συνταξιοδότηση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν διαφορετική ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες και τις γυναίκες».

Ηαπόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί πολύ σύντομα και η εφαρμογή της είναι σχεδόν άμεση, εντός τριών μηνών από την έκδοσή της, γεγονός που σημαίνει ότι ως τις ευρωεκλογές η χώρα μας θα πρέπει να έχει λάβει επώδυνα για τους δημοσίους υπαλλήλους μέτρα. Τα περιθώρια ελιγμών για την κυβέρνηση, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ενωσης ως προς τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης του Δικαστηρίου με σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων (όπως έπραξε η ιταλική κυβέρνηση), εκτιμάται ότι περιορίζονται πλέον δραματικά λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης της χώρας μας να προσφύγει σε άμεσο δανεισμό για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους.