Τη λήψη μιας σειράς εκτάκτων μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεγονότων ή δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπου σημειώθηκαν ζημιές ανακοίνωσε η Εμπορική Τράπεζα.

Η διοίκησή της εκτιμά ότι με τις ρυθμίσεις αυτές θα υπάρξει γρηγορότερη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στις αγορές που επλήγησαν από τα επεισόδια σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Συγκεκριμένα η τράπεζα αποφάσισε την αναστολή της καταβολής των δόσεων που λήγουν ως τις 28.2.2009 για έναν χρόνο, τη χορήγηση δανείου και κεφαλαίου κίνησης με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους (μεγάλη περίοδος χάριτος, χαμηλότερο επιτόκιο, κεφαλαιοποίηση του επιτοκίου κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος), την άμεση χρηματοδότηση, ως 50%, των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, την άμεση αντικατάσταση των κατεστραμμένων ΡΟS και την απαλλαγή από έξοδα αξιολόγησης για όλες τις νέες αιτήσεις για δάνεια ως το τέλος Ιανουαρίου 2009.