Ο υπουργός Εσωτερικών θα καλέσει σε διάλογο τα κόμματα για αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις των συγκεντρώσεων.