Απερρίφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κοινοτική οδηγία για το 65ωρο.