* Μύλοι Λούλη: Υπογράφηκε στη Βιέννη από τους εκπροσώπους της LLΙ Εuromills GmbΗ και της ελληνικής εταιρείας το συμφωνητικό πώλησης του υπολοίπου των μετοχών των θυγατρικών της Λούλη στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία στην αυστριακή εταιρεία LLΙ Εuromills GmbΗ. Το τίμημα καθορίστηκε σε 26,1 εκατ. ευρώ για το 29,5% της θυγατρικής στη Ρουμανία και το 35,3% της θυγατρικής στη Βουλγαρία. Η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει μέσω των χρηματιστηρίων των αντίστοιχων χωρών εντός της εβδομάδας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. * DΙΟΝΙC ΑΒΕΕ: Εμπλουτίζει το φάσμα των προϊόντων οικιακής ψυχαγωγίας που διαθέτει ο όμιλος με την ανάληψη από 1ης Ιανουαρίου 2009 της διανομής προϊόντων Vivendi της εταιρείας Αctivision Βlizzard Ιnc., ως επίσημος αντιπρόσωπός της.

* ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στη σύναψη μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου ύψους 69 εκατ. ευρώ προχώρησε η θυγατρική εταιρεία Ελληνική Τεχνοδομική Ανεμος. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών αναγκών της, με δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων.

* SingularLogic SΑ: Την οριστικοποίηση της συμφωνίας της με την DSΜS ΑΕ με σκοπό τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της γνωστοποίησε χθες η εταιρεία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η SingularLogic θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της DSΜS ΑΕ με ποσό 300.500 ευρώ. Με την ολοκλήρωση της αύξησης η SingularLogic θα κατέχει το 66,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της DSΜS.

* Αlapis ΑΒΕΕ: Σε 17,72% αυξήθηκε το ποσοστό που κατέχει ο κ. Λ.Λαυρεντιάδης στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Αlapis ΑΒΕΕ. Η αύξηση αυτή προήλθε ύστερα από αγορά 100.000 μετοχών της εταιρείας με τιμή ένα ευρώ εκάστη, συνολικής καθαρής αξίας 100.000.

* Τηλέτυπος: Την αύξηση της συμμετοχής της εταιρείας Βenbay Limited, συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Ρέστη, στο μετοχικό της κεφάλαιο γνωστοποιεί η εταιρεία με χθεσινή ανακοίνωσή της. Η συμμετοχή της Βenbay στην Τηλέτυπος ΑΕ αυξήθηκε ύστερα από πρόσφατες συναλλαγές και ανέρχεται πλέον σε 1.900.979 κοινές ονομαστικές μετοχές, δηλαδή ποσοστό 5,03%.

* Αspis Βank: Μετά την αποχώρηση του γενικού διευθυντή κ. Διομήδη Νικολετόπουλου, ο κ. Ν. Βουτυχτής, ο οποίος ασκεί καθήκοντα διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφέρεται στον αντιπρόεδρο ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρ.Σορώτο.

* Ιntracom Τelecom: Η εταιρεία, μέλος της ρωσικής Sitronics, ανακοίνωσε την παράδοση της fs|cdn λύσης της για την παροχή υπηρεσιών ΙΡΤV στην καναδική Wightman Τelecom, μέσω της θυγατρικής της στις ΗΠΑ Conklin-Ιntracom.