• Αναζήτηση
 • Οι επιχειρήσεις-«διαμάντια» της βιομηχανίας και του εμπορίου

  Οι επιχειρήσεις-«διαμάντια» της βιομηχανίας και του εμπορίου * Ενας «σκληρός πυρήνας» εταιρειών, οι οποίες κινούνται σε αναπτυξιακή τροχιά, υλοποιούν σημαντικά επενδυτικά σχέδια και παρά τις έντονες δυσκολίες της αγοράς όχι απλώς κατορθώνουν να διατηρούν τις οικονομικές επιδόσεις τους αλλά και να τις βελτιώνουν διαρκώς Σε πείσμα των δυσκολιών της οικονομίας, στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα λειτουργεί

  Οι επιχειρήσεις-«διαμάντια» της βιομηχανίας και του εμπορίου | tovima.gr

  Σε πείσμα των δυσκολιών της οικονομίας, στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα λειτουργεί ένας «σκληρός πυρήνας» εταιρειών ο οποίες όχι απλώς κατορθώνουν να διατηρούν τις οικονομικές επιδόσεις τους αλλά και να τις βελτιώνουν διαρκώς. Πρόκειται για τις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που παρά τις έντονες δυσκολίες της αγοράς κινούνται σε αναπτυξιακή τροχιά και υλοποιούν σημαντικά επενδυτικά σχέδια, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση.


  Οι επιχειρήσεις αυτές επελέγησαν ύστερα από μια σκληρή διαδικασία αξιολόγησης ενός μεγάλου δείγματος στο οποίο συμπεριελήφθησαν οι 5.000 μεγαλύτερες (βάσει κύκλου εργασιών) εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.


  Για την επιλογή τους τέθηκαν ορισμένα κριτήρια διαφορετικά για τις εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις (λόγω και των ιδιαιτεροτήτων που έχει ο κάθε τομέας).


  Στον χώρο του εμπορίου το 2004 καταγράφηκε συνολικά σημαντική αύξηση των κερδών, με αποτέλεσμα ο πήχης να τεθεί αρκετά υψηλά.


  Συγκεκριμένα τα όρια ήταν τα εξής: Πρώτον, η αύξηση των πωλήσεων 2004-2003 να είναι μεγαλύτερη από 12%. Δεύτερον, οι εταιρείες να είναι κερδοφόρες τόσο το 2003 όσο και το 2004. Τρίτον, τα προ φόρων κέρδη του 2004 να είναι άνω των 160.000 ευρώ. Τέταρτον, η αύξηση των προ φόρων κερδών 2004-2003 να υπερβαίνει το 12%. Πέμπτον, το καθαρό περιθώριο κέρδους (κέρδη προ φόρων / πωλήσεις) να είναι μεγαλύτερο του 0,4%. Εκτον, να εμφανίζουν αύξηση των παγίων κεφαλαίων. Εβδομον, η δανειακή επιβάρυνση να είναι μικρότερη του 90%. Ογδοον, η ρευστότητα να είναι υψηλότερη της μονάδας. Ενατον, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να είναι περισσότερο από 5%. Δέκατον, να εμφανίζουν αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.


  Διαφορετικά είναι τα κριτήρια στον χώρο της βιομηχανίας. Το ζητούμενο για τις εταιρείες ήταν ο κύκλος εργασιών να έχει ενισχυθεί κατά τουλάχιστον 5%. Οι δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις να είναι κερδοφόρες και τα κέρδη του 2004 να υπερβαίνουν τις 400.000 ευρώ. Αύξηση κερδών το 2004 κατά τουλάχιστον 10% και περιθώριο καθαρού κέρδους πάνω από 1% ήταν δύο ακόμα κριτήρια. Ζητούμενο ήταν επίσης να έχουν γίνει επενδύσεις και το σύνολο ενεργητικού να είναι το 2004 υψηλότερο έναντι αυτού του 2003.


  Το ανώτατο όριο για τη δανειακή επιβάρυνση ήταν το 80%, ενώ η ρευστότητα έπρεπε να υπερβαίνει το 1,1 και η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων να είναι τουλάχιστον 10%.


  *Οι εμπορικές


  * Από τον τομέα εμπορίας πετρελαιοειδών – δραστηριότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο μεταξύ όλων των κλάδων του εγχώριου εμπορίου – ξεχώρισαν οι εταιρείες Αιγαίον Οϊλ και Ελινόιλ.


  * Στη δεύτερη θέση από άποψη διαχείρισης τζίρου βρέθηκε η αγορά μεταφορικών μέσων, ελαστικών και ανταλλακτικών, όπου διακρίθηκαν μια σειρά από επιχειρήσεις. Κυρίαρχη δείχνει η παρουσία των εισαγωγικών εταιρειών Θεοχαράκη και Σφακιανάκη, ενώ εξαιρετική εμφανίζεται η πορεία των επιχειρήσεων Promot Λαϊνόπουλου (Mercedes), Vitacar, Σπανός (BMW), Sportscar, Δρόμων (Opel), Γιαννίτσας, Ιωαννίδης M. (Mercedes) και Μανδύλας (Audi, Volkswagen).


  * Στα «διαμάντια» συμπεριλαμβάνονται αρκετές εταιρείες εμπορίας φαρμάκων και καλλυντικών. Ειδικότερα, από τον κλάδο εμπορίας φαρμάκων και καλλυντικών, ο οποίος και κατά το 2004 κινήθηκε με «ελαφρύ καλπασμό», αποσπώντας αξιοσημείωτη θέση στον κατάλογο των πιο κερδοφόρων κλάδων του ελληνικού εμπορίου, είχαμε 13 εταιρείες-«διαμάντια». Πρόκειται, μεταξύ άλλων, και για τις εταιρίες: Φαρμακαποθήκη Στρούμσας, Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμ. Αττικής, Πειραϊκός Φαρμ. ΣΥΝ ΠΕ, Genesis Pharma, Estee Lauder Hellas, Φαρμαλούξ, Σαράντης Φαρμακαποθήκη και Nycomed.


  * Στον τομέα των εταιρειών εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού ξεχώρισαν οι εταιρείες Σήμενς, Παπίστας και Καυκάς, ενώ στον τομέα των μετάλλων οι εταιρείες Καλπίνης – Σίμος, Μπήτρος, Αναμέτ και Κορδέλου.


  * Αξιοσημείωτη επίσης – χωρίς να τελειώνει εδώ ο κατάλογος των «διαμαντιών» – είναι η παρουσία σειράς επιχειρήσεων όπως οι αλυσίδες καταστημάτων Jumbo και Πλαίσιο. Εξαιρετική εμφανίζεται και η πορεία της Fashion Box Hellas (ρούχα Replay) που διευθύνεται από τον κ. K. Τσουβελεκάκη και η οποία το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους εμφάνισε αύξηση κερδών (μετά τους φόρους) 74%(!).


  Από τον χώρο των μεταλλικών προϊόντων μεταξύ των επιχειρήσεων που βρέθηκαν στην τελική κατάταξη ήταν και η Europa Profil Αλουμινίου, η Exalco, η Χαλκόρ του ομίλου Βιοχάλκο, η METKA αλλά και ο Τζιρακιάν και η Μακρής Μεταλλεμπορική.


  Δύο μεταλλουργικές – Αλουμίνιον της Ελλάδος και Ελβιάλ – κατέλαβαν επίσης δύο σημαντικές θέσεις στον κατάλογο των «διαμαντιών».


  Από τον χώρο των μη μεταλλικών ορυκτών μεταξύ των επιχειρήσεων που ξεχώρισαν ήταν και οι Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά, Knauf Γυψοποιία και Διονύσου Πεντέλης. Αισθητή ήταν επίσης η παρουσία του κλάδου ειδών διατροφής και ποτών που συμμετείχαν στον τελικό κατάλογο με 25 επιχειρήσεις.


  Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν οι εταιρείες Σόγια Ελλάς, Ελαΐς, Δωδώνη, Παπαδόπουλος, Νίκας, Υφαντής, Καλλιμάνης. Πρόδρομος Παυλίδης Πέττας, Κρι-Κρι και Ηπειρος.


  Τέλος, από τον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας διακρίνονται, μεταξύ άλλων, και οι Pfizer Helllas, Sanofi και Uni-Pharma.

  Οικονομία