Ολη η Ελλάδα, καταχωρισμένη σε αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα και σουλτανικά φιρμάνια. Μονές σε ολόκληρη την επικράτεια διεκδικούν την τελευταία δεκαπενταετία από το Δημόσιο δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, βοσκοτόπια, οικισμούς ολόκληρους, προβάλλοντας προαιώνια δικαιώματα ιδιοκτησίας.