Την ενεργοποίηση του επιχειρηματικού τομέα των επιχειρηματιών αγροτουρισμού με συνεταιριστική μορφή πέτυχε η συνάντηση αγροτουριστικών επιχειρήσεων η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή επιχειρηματιών των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων από 1 ως 3 Σεπτεμβρίου στην Κεφαλλονιά. Παράλληλα, προγραμματίστηκε συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας και Δικτύων Επιχειρήσεων Τουρισμού, το οποίο θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων στην Αθήνα το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2009. Ζητήματα που συζητήθηκαν επίσης ήταν το θεσμικό πλαίσιο για τον αγροτουρισμό, αλλά και ο ορισμός της αγροτουριστικής επιχείρησης.

Στη συνάντηση, η οποία αποτελεί μια μορφή επισκέψεων μελέτης για τους επιχειρηματίες, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος κ. Ν. Φραντζεσκάκης , πρόεδροι ενώσεων αγροτουρισμού επί μέρους περιοχών της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της Κεφαλλονιάς.