Μόνο 10 από τα 231 επαγγέλματα που σήμερα χαρακτηρίζονται βαρέα και ανθυγιεινά θα παραμείνουν ως έχουν – δηλαδή με τους ίδιους όρους απολαβών και πρόωρης συνταξιοδότησης- για τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας. Την πλήρη εξαίρεση από τη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για 116 ομάδες και υποομάδες εργαζομένων και την υπαγωγή σε νέες κατηγορίες χαμηλότερης «βαρύτητας» 105 επαγγελμάτων προτείνει στο πόρισμά της, το οποίο παραδόθηκε χθες στην υπουργό Απασχόλησης κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, η αρμόδια επιστημονική επιτροπή.

Με την πρόταση της επιτροπής τα ως σήμερα βαρέα αυτά επαγγέλματα εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες αναλόγως με τις συνθήκες υγιεινής και επικινδυνότητας και θα έχουν πλέον διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τα προνόμια που θα απολαμβάνουν. Ωστόσο στην πρόταση ξεκαθαρίζεται πως οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν μόνο τους νεοπροσλαμβανομένους και όχι τους ήδη εργαζομένους.

Το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσο υιοθετεί τις προτάσεις του πορίσματος και αν θα συμπεριλάβει κάποιες από τις ιδέες της επιστημονικής επιτροπής στα τελικά μέτρα της, καθώς πολλές φορές η αρμόδια υπουργός έχει λάβει αποστάσεις αναφερόμενη στον γνωμοδοτικό χαρακτήρα της επιτροπής. Ούτε χθες αποκάλυψε κατά πόσο θα λάβει υπόψη της τις προτάσεις της επιτροπής, αλλά υπογράμμισε ότι «θα μελετήσει το πόρισμα στο σύνολό του με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων» . Πάντως η υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι θα προηγηθούν τα μέτρα για την αναμόρφωση της λίστας με τις περικοπές των υφιστάμενων επαγγελμάτων και σε δεύτερο χρόνο θα εξετασθούν οι εντάξεις νέων ειδικοτήτων.

Το σημείο αυτό, δηλαδή οι νέες εντάξεις, δεν έχει συμπεριληφθεί στο πόρισμα, γεγονός που σημαίνει ότι το υπουργείο θα πρέπει είτε να δώσει νέα χρονική παράταση στην επιτροπή για να εξετάσει και το θέμα αυτό είτε να συστήσει νέα επιτροπή. Το ζήτημα δεν είναι απλό καθώς νέες εντάξεις έχουν να γίνουν από το 1984, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευθεί δεκάδες αιτήματα. Η καθυστέρηση αυτή σημαίνει ότι η τελική διαμόρφωση της νέας λίστας δεν θα πρέπει να αναμένεται νωρίτερα από τις αρχές του νέου έτους.

Πάντως η χθεσινή δημοσιοποίηση του πορίσματος προκάλεσε τις οξύτατες αντιδράσεις των συνδικάτων, τα οποία θεωρούν «αιτία πολέμου» αλλαγές αυτού του τύπου στα βαρέα και ανθυγιεινά. Η ΓΣΕΕ σε επιστολή της προς την υπουργό Απασχόλησης επισημαίνει «τη ριζική διαφωνία της» προς το «αντεργατικό», όπως το χαρακτηρίζει, πόρισμα και επαναλαμβάνει τη θέση της υπέρ της ενιαίας λίστας βαρέων και ανθυ γιεινών επαγγελμάτων. Σύμφωνα με το πόρισμα που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Π.Μπεχράκης, εξαιρούνται από τη λίστα 116 επαγγέλματα, ενώ θεσπίζονται τέσσερα κλιμάκια ανάλογα με τη βαρύτητα κάθε επαγγέλματος στα οποία εντάσσονται οι ειδικότητες που θα παραμείνουν στη λίστα. Στο πρώτο κλιμάκιο εντάσσονται οι ελαφρότερες περιπτώσεις και στο τέταρτο οι βαρύτερες. Ενδεικτικό των περικοπών το γεγονός ότι στο τέταρτο κλιμάκιο που θα έχει τα περισσότερα προνόμια εντάσσονται μόλις τέσσερις ομάδες επαγγελμάτων. Σήμερα στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων είναι 103 χώροι εργασίας και 124 ομάδες και υποομάδες ειδικοτήτων. Με το πόρισμα επέρχονται οι εξής αλλαγές:

Οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν μόνο τους νεοπροσλαμβανομένους και όχι τους ήδη εργαζομένους

Εργασιακοί χώροι. Από τους 103 εργασιακούς χώρους στα βαρέα παραμένουν οι 60 και εξαιρούνται οι 43. Οι 60 χώροι εργασίας παραμένουν ως εξής: οι 47 εξ ολοκλήρου, δηλαδή όλες οι ειδικότητες των εργαζομένων στους χώρους αυτούς, και οι 13 εντάσσονται μερικώς, δηλαδή ορισμένες ειδικότητες εξαιρούνται.

Οι αλλαγές προτείνεται να αφορούν μόνο τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή όσους ξεκινήσουν να εργάζονται μετά την αναθεώρηση της λίστας. Οσα επαγγέλματα εξαιρεθούν από τη λίστα θα υποστούν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 5-7 έτη, μείωση μισθού έως και 250 ευρώ και μείωση συντάξεων από 10% έως 20%.

Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Μπεχράκης παρουσιάζοντας το πόρισμα τάχθηκε υπέρ της «διαρκούς αναθεώρησης της λίστας ανά πενταετία» , ενώ επισήμανε ότι «πρόκειται για καθαρά επιστημονική προσέγγιση του θέματος», υπογραμμίζοντας ότι η επιτροπή αποφάσισε να ασχοληθεί και να κρίνει μόνο τα παλαιά επαγγέλματα.