Καταστροφές στο πράσινο των νησίδων στην Εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας λόγω ελλιπούς συντήρησης καταγγέλλουν επιστήμονες και φορείς. Ως τις αρχές της άνοιξης τα φυτά ειδικά στο τμήμα μετά τον Αγιο Στέφανο βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση. Σύμφωνα όμως με αναφορές που έφθασαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών πάνω από το 70% των φυτών και της χλόης έχει πλέον ξεραθεί. Οι ζημιές επεκτείνονται πλέον έως και την Τραγάνα. Οι εργασίες συντήρησης που έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες διαχείρισης της οδού περιλαμβάνουν αφαίρεση και καταπολέμηση ζιζανίων και κλάδεμα των φυτών προκειμένου να υπάρξει αναβλάστηση, σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις ειδικών η αποτελεσματικότητα των παραπάνω εργασιών είναι αμφίβολη καθώς η παραπάνω καταστροφή οφείλεται πιθανότατα σε έλλειψη συστηματικής παροχής ύδατος.