Αύριο, Παρασκευή 1η Αυγούστου, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι μετοχές της Αlpha Τrust ΑΕΠΕΥ στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου. Ειδικότερα, θα εισαχθούν 31.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας με τιμή εκκίνησης τα 1,40 ευρώ ανά μετοχή. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής στο ΟΑΣΗΣ είναι ΑΤΡΑΣΤ και ΑΤRUSΤ με λατινικούς χαρακτήρες. Η Αlpha Τrust ΑΕΠΕΥ με διασπορά άνω του 28% σε 171 πρόσωπα και συνολικά 183 μετόχους είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου Διαχείρισης Περιουσίας, Κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2007 σε 19 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 3,95 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στα τέλη του 2007 σε 1,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια της θυγατρικής Τaylor Υoung Ιnvestment Μanagement Ltd. στο Λονδίνο ανήλθαν το 2007 σε 614 εκατ. ευρώ.