Σ ε δηλώσεις του χθες από το Λουξεμβούργο, ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ.Αλογοσκούφης ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία επηρεάζεται από τις παγκόσμιες εξελίξεις, όπως από τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και τις εξελίξεις στις τιμές των πρώτων υλών, των τροφίμων και του πετρελαίου.

Οπως ανέφερε ο κ. Αλογοσκούφης, υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις στις πρωτοβουλίες που μπορεί να λάβει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον διεθνή πληθωρισμό:

Πρώτον, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την καλύτερη λειτουργία των αγορών των τροφίμων, των καταναλωτικών αγαθών και του πετρελαίου. Σημείωσε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αγορά των πρώτων υλών στην οποία, όπως ανέφερε, υπάρχει ένα στοιχείο κερδοσκοπίας στη διαμόρφωση των διεθνών τιμών. Δεύτερον, συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα και εισοδηματικής στήριξης των φτωχών νοικοκυριών, μέσα στο πλαίσιο που θέτουν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αναφερόμενος ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας, ο υπουργός Οικονομίας ανέφερε ότι η ίδρυση του Ταμείου κατά της Φτώχειας είχε προβλεφθεί πριν ξεσπάσει η παρούσα κρίση, με στόχο να υπάρξει βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής. Στα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον διεθνή πληθωρισμό, ο υπουργός συμπεριέλαβε την αύξηση του επιδόματος του ΕΚΑΣ κατά 22%, των αγροτικών συντάξεων περίπου κατά 20% και του επιδόματος ανεργίας κατά 18%, ενώ συμπλήρωσε ότι θα εξεταστούν και κάποια συμπληρωματικά, πιο «στοχευμένα» μέτρα.

Τρίτον, η Ευρώπη θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το βάρος της σε όλα τα διεθνή φόρα, ώστε να υπάρξουν παρεμβάσεις με διεθνή χαρακτήρα τόσο για την αύξηση της παραγωγής και τη διαχείριση της ζήτησης όσο και για τις αγορές των πρώτων υλών.