από metereologos.gr
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017
 
next

24-10-2017 10:49
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
737,12 0,35%
Ανοδικές: 25
Καθοδικές: 9
Αμετάβλητες: 7