από metereologos.gr
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
 
next

25-04-2017 11:25
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
687,26 0,58%
Ανοδικές: 37
Καθοδικές: 20
Αμετάβλητες: 9