από metereologos.gr
Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
 
 

H διαχείριση της προσφυγικής κρίσης - δέκα θέσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

1.Το προσφυγικό δεν είναι ζήτημα ευρωπαϊκό αλλά διεθνές. Είναι τραγική συνέπεια των πολεμικών συγκρούσεων στην Συρία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες και περιοχές από τις οποίες αναγκάζονται να φύγουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για λόγους επιβίωσης και να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία μπορούν να φτάσουν διά ξηράς και διά θαλάσσης. Η Ε.Ε. είναι προφανές ότι δεν μπόρεσε να διάμορφώσει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του προσφυγικού. Αντιθέτως δοκιμάζεται πλέον σοβαρά η συνοχή της και η αποτελεσματικότητα των ενωσιακών οργάνων. Πολλά κράτη - μέλη επικαλούμενα την κυριαρχία τους και λόγους εσωτερικής ασφάλειας λαμβάνουν εθνικά μέτρα ή συμμετέχουν σε περιφερειακού χαρακτήρα πρωτοβουλίες που θέτουν σε αμφισβήτηση το θεσμικό οικοδόμημα της Ε.Ε., την ισχύ της ενωσιακής έννομης τάξης και την πολιτική οντότητα της Ευρώπης. Το ζήτημα έχει ήδη διαστάσεις τέτοιες που καθιστούν αδύνατη την αντιμετώπιση του χωρίς τη συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ιδίως των μόνιμων μελών του, χωρίς την πλήρη συνεργασία της Τουρκίας και χωρίς τη συμμετοχή τόσο των αραβικών όσο και των αφρικανικών χωρών. Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ μόνο μέσα στο ευρύτερο αυτό νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο μπορεί να έχει πραγματική προστιθέμενη αξία. Χώρες όπως η Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος αντιμετωπίζουν εδώ και πολύ καιρό προσφυγικές πιέσεις που αφορούν εν δυνάμει την Ευρώπη και οφείλονται σε πολεμικές συρράξεις ή εύθραυστες καταστάσεις αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας. Η κατανομή των προσφύγων πρέπει να είναι δίκαιη και να μη αφορά μόνο τις χώρες - μέλη της ΕΕ, αλλά όλες τις ασφαλείς χώρες αρχίζοντας από τις αραβικές ή αφρικανικές χώρες με την ανάλογη διεθνή οικονομική βοήθεια.

2.Το προσφυγικό προσλαμβάνει πολλαπλάσιες διαστάσεις επειδή διασταυρώνεται με τις ροές παράτυπων μεταναστών που δεν δικαιούνται της διεθνούς προστασίας του πρόσφυγα. Η επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών στις χώρες προέλευσης απαιτεί μια σειρά από μέτρα που μπορεί να επιβληθούν από τη διεθνή κοινότητα και με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά βεβαίως με πολιτικές συμφωνίες που βασίζονται στο διεθνή συσχετισμό δυνάμεων. Η Τουρκία πρέπει να λάβει άμεσα και σοβαρά μέτρα (θεωρήσεις διαβατηρίων και αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι) που αποτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά της παράτυπων μεταναστών που αναζητούν πρόσβαση στην Ε.Ε. κυρίως μέσω Ελλάδος. Οι συμφωνίες επανεισδοχής πρέπει να λειτουργήσουν όχι μόνο με την Τουρκία αλλά και με τις χώρες της αρχικής προέλευσης ιδίως όπου μπορεί να λειτουργήσει η μεταφορά δια θαλάσσης (πχ Μαρόκο).

3.Η από κοινού υπαγωγή του πρόσφυγα και του παράτυπου μετανάστη στην ιδιότητα του ναυαγού στο Αιγαίο ή του θύματος παράνομης διακίνησης δημιουργεί μια μη διαχειρίσιμη σύγχυση. Όταν συμβαίνει αυτό είναι ήδη αργά. Πρέπει συνεπώς να βρεθούν λύσεις που αποτρέπουν τους κινδύνους του παράνομου θαλασσινού ταξιδιού. Αυτό σημαίνει στεγανοποίηση των μεσογειακών ακτών της Τουρκίας και χρήση:

- Πρώτον, κοινά αποδεκτών από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την Τουρκία πλωτών κέντρων καταγραφής και διαχωρισμού στις τουρκικές ακτές με την υποστήριξη της ΕΕ που στη συνέχεια θα καταπλέουν σε όλα τα προσφορά ευρωπαϊκά λιμάνια.

- Δεύτερον, χρήση συμφωνημένων χερσαίων διαδρομών που θα καταλήγουν σε κέντρα καταγραφής όχι εθνικά αλλά ευρωπαϊκά υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας με πρόβλεψη σιδηροδρομικής μεταφοράς στις χώρες φιλοξενίας υπό τη συνοδεία κλιμακίων της FRONTEX και της Ύπατης Αρμοστείας.

4.Τα τρία αυτά σημεία συγκροτούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει νόημα η δημιουργία ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και η συνεργασία του ΝΑΤΟ με επιχειρησιακούς κανόνες που σέβονται το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις διεθνείς αρμοδιότητες των εμπλεκομένων κρατών.

5. Ούτως ή άλλως το κανονιστικό πλαίσιο του Δουβλίνου έχει ξεπεραστεί και είναι επείγουσα η ανάγκη συγκρότησης ενιαίας ευρωπαϊκής υπηρεσίας ασύλου.

6.Στο μεταξύ προφανώς και πρέπει η Ελλάδα να ολοκληρώσει τάχιστα τις υποδομές και τις λειτουργίες που υποχρεούται να διαθέτει ως χώρα μέλος της ΕΕ και της συνθήκης Σένγκεν. Καμία χώρα δεν πρέπει να βρίσκει επιχειρήματα ή προσχήματα λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα που επωμίζεται τεράστιο βάρος ως πύλη εισόδου στην ΕΕ.

7.Η επιβολή συνοριακών ελέγχων εντός Σένγκεν ή, πολύ απλούστερα, από χώρες εκτός Ε.Ε.και προφανώς εκτός Σένγκεν σημαίνει ότι μια χώρα με τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας σηκώνει όλα τα «μειονεκτήματα» και της συνθήκης Σένγκεν (ως προς τις θεωρήσεις) και των συνοριακών ελέγχων που αμφισβητούν τους δικούς της ελέγχους και τα έγγραφα των δικών της αρχών. Πρέπει συνεπώς οι έλεγχοι που ασκούνται και τα έγγραφα που εκδίδονται στην Ελλάδα να έχουν ευρωπαϊκό και διεθνές κύρος και αυτό πρέπει να διασφαλισθεί σε όλα τα επίπεδα: ΕΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ.

8. Συμπεριφορές - όπως αυτές της Αυστρίας - που έχουν προφανή εσωτερικά κίνητρα αντιμετωπίζονται με διπλωματική σοβαρότητα κυρίως όμως με ουσιαστικές και γρήγορες διεθνείς πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα δεν συγκάλεσε περιφερειακή διάσκεψη για το ζήτημα παρότι φέρει το μεγάλο βάρος και δέχεται συνεχώς επισκέψεις υπουργών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι κατανοητή η νομιμοφροσύνη στις αποφάσεις της Ε.Ε., υπάρχουν όμως και περιφερειακές συναντήσεις για την εξειδίκευση και εκτέλεση των αποφάσεων της ΕΕ. Αυτές πρώτη και κυρίως η Ελλάδα πρέπει να τις συγκαλεί εγκαίρως και όχι να διαμαρτύρεται απλώς για τον αποκλεισμό της.

9.Για την περίπτωση μονομερών μέτρων στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, μέτρων που διασπούν τη χωρική συνοχή της Ε.Ε.και παραβιάζουν το διεθνές καθεστώς προστασίας των προσφύγων, η Ελλάδα πρέπει με προσοχή να έχει προετοιμάσει κινήσεις ευρωπαϊκής και διεθνούς νομικής και πολιτικής προστασίας δικής της και των προσφύγων.

10.Η Ελλάδα πρέπει με βάση και τα παραπάνω εννέα σημεία να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του προσφυγικού στα όργανα της Ε.Ε.και το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης Μαρτίου 2016 ώστε στη συνέχεια η Ε.Ε.να αναλάβει την πρωτοβουλία των αναγκαίων διεθνών συνεννοήσεων και αποφάσεων.Γνώμες περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (23)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  χαρακιρι | 27/02/2016 10:22
  ενας τροπως ειπαρχει μονο για να γραψει η ιστορια κατι θετικο για σενανε.να κανεις χαρακιρι.αυτο όμως πρεπει ναχεις αρ......ια για να το καεις.για σκεψουτο.
  συνταξιουχος ιεροδουλη
  απάντηση01
   
   
  Αγαπητε Κυριε Βενιζελο, | 26/02/2016 22:41
  Παντα σας θεωρουσα ενα απο τους εξυπνοτερους ανθρωπους που θα εφαιρναν εις περας τα προβληματα της χωρας μας.Δεν θα σας το κρυψω οτι εδω και 2-3 χρονια ειχα παρει διαζυγιο απο εσας.Τωρα πια καταλαβα οτι τα νηματα τα κινουν ορισμενοι εκδοτες και μερικοι αισχροι δημοσιογραφοι που επηριαζουν τον κοσμο. Πολλοι θα με κατηγορισουν γι'αυτο το σχολιο αλλα δεν με νoιαζει.Ο καθενας μας εχει τις ευθυνες του.Ας πραξει ο καθενας οτι νομιζει σωστο για την χωρα,και αν νομιζει οτι ο συριζα θα τον βγαλει απο τον βουρκο,ας τον ψηφισει.Δεν ζω στην Ελλαδα ειναι ομως και δικη μου χωρα ειτε το θελουν μερικοι ειτε οχι. Καλη επιτυχια σε οτι αποφασισετε.
  eva b.
  απάντηση20
   
   
  Τελικα | 26/02/2016 19:40
  υπαρχει περιπτωση να αποφασίσουμε καποτε το αν θα κρινουμε την βασιμοτητα των λεγομενων καποιου από το αν είναι ορθα ή οχι, ή θα συναρτούμε την βασιμότητα των λεγομενων του ανάλογα με το αν αυτός που τα λεει είναι gay ή ΠΑΣΟΚ ή οτιδηποτε αλλο? Προφανως δεν υπαρχει τετοια προοπτικη και εκ της αδυναμιας μας να διακρινουμε τον λογο απο τον "λογο" ΠΡΟΦΑΝΩΣ και θα αφανισθουμε και ως κρατος και ως εθνος
  Vas_Paap
  απάντηση10
   
   
  10 thesis | 26/02/2016 18:16
  Kyrie Venizelo, kitodas to kimeno apo ti skopia tis dytikis choras pou zo pano apo 30 chronia echi mia emfani adynamia kai perigrafi to Elliko provlima sti vasi tou. Den chriazode 10 thesis, chriazete 1 thesi. Auti einai h proaspisi tis evimerias tou Ellinikou laou (me praxis kai ochi logia) chrisimopiodas ola ta dynata mesa.
  Giorgos, university professor
  απάντηση10
   
   
  Εξαιρετική ανάλυση | 26/02/2016 16:43
  Εξαιρετική ανάλυση. Τι από αυτά έκανε η κυβέρνηση? Αν πηγαίναμε με ολοκληρωμένο σχέδιο και ζητούσαμε συγκεκριμένα πράγματα όπως αυτά που αναφέρετε πιστεύω πως θα κερδίζαμε αρκετά αφού είναι προς το συμφέρον όλων. Η κυβέρνηση έχει παραλύσει και δε μπορεί να επεξεργαστεί τίποτε πια. Πιστεύω πως πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία για μια συμφωνία των κομμάτων πάνω σε αυτές τις θέσεις και να στείλουμε κάποιο σοβαρό άνθρωπο που να ξέρει τα θέματα για να τα διαπραγματευθεί. Από τη λίστα Λαγκάρντ το 2015 ελέγχθηκαν λιγότερα άτομα από όσα τα 2014. Ας σταματήσουμε τις επικοινωνιακές αρλούμπες. Δεν είναι η ώρα γι αυτό
  ΧΒ
  απάντηση5810
   
   
   
  τώρα που συνταξιοδοτήθηκε... | 26/02/2016 16:15
  (αντί να είναι στη φυλακή, γιατι εκεί θα έπρεπε να είναι), ο εθνικός μας παρλαπίπας έμαθε ακόμα και να μετράει μέχρι το δέκα. Σε λίγα χρόνια ίσως μάθει και το ένδεκα. Στο μεταξύ εξακολουθεί να μιλάει, έχοντας καταπιεί γλιστρίδα. Πες μας κάτι για τα υποβρύχια που γέρνουν ρε μεγάλε. Πες μας και κάτι για τη Λαγκάρντ. Πες μας ποιος φταίει που το πασοκ είναι σ' αυτό το χάλι; Φάγατε μέχρι σκασμού...
  αλλά ούτε το φως δεν έχετε να πληρώσετε...
  απάντηση2387
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Στην πάρλα | 26/02/2016 15:53
  είσαι άπαιχτος, παραπέρα τίποτα όμως...
  φάγατε και ήπιατε καλά, σπίτια σας τώρα
  απάντηση2775
   
   
   
  Στερνή μου γνώση ή από όπου φυσσάει ο άνεμος; | 26/02/2016 15:07
  Τι να τα κάνω τώρα, αυτά που λέτε, κ. Βενιζέλε, όσο κι αν είναι σωστά εν μέρει; Ξεχάσατε τις ευθύνες σας, ξεχάσατε ότι ήσασταν από τους πρώτους πολεμοχαρείς που απαιτούσαν στρατιωτική επέμβαση στην Συρία; Αυτά που γράφετε τώρα δεν τα είχατε σκεφτεί πριν 3 χρόνια; Και αυτό με τους «παράτυπους μετανάστες» είναι το αποκορύφωμα της υποκρισίας σας. Δεν παίρνατε μαζί με τους Ευρωπαίους «εταίρους» σας, τις αποφάσεις για τον οικονομικό στραγγαλισμό της Αφρικής; Ή μήπως ελπίζατε ότι οι αυτοί, οι «στραγγαλισμένοι», θα ψοφήσουν εγκαίρως και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα μέσα στην αυλή μας; Και βρίζετε και τον εαυτό σας σοσιαλδημοκράτη! Σαν δεν ντρέπεστε, λέω εγώ.
  αντώνης
  απάντηση2165
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  ρε Βάγγο; | 26/02/2016 13:57
  σε ποιο συρτάρι είχες κρυμμένη τελικά τη λίστα Λαγκάρντ; Στο πάνω δεξιό ή στο κάτω αριστερό;
  έλα ρε θείο πες μας τώρα...
  απάντηση2396
   
   
  τεχνητή πρόκληση ναυαγίου και άλλα | 26/02/2016 13:50
  Είναι γνωστό τοις πάσι οτι τα αληθινά ναυάγια των πλοιαρίων που μεταφέρουν πρόσφυγες στα νησιά μας είναι ελάχιστα αν όχι ανύπαρκτα.Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ναυάγιο προκαλείται απο τους επιβάτες σκόπιμα κι οχι μόνο απο το λαθροδιακινητή, ο οποίος πολλές φορές δεν συνταξιδεύει με την ΄''πελατεία'' του (που τον εχει πληρώσει αδρά) για να αποφύγει τις βαρύτατες ποινικές κυρώσεις.Αυτή η μεταφορά είναι νομικά πολλαπλώς διάτρητη .Οι διασωζόμενοι επιβάτες δεν είναι δυστυχώς αληθινοί ναυαγοί υπο τη νομική έννοια του όρου,ώστε,επικαλούμενοι πραγματικό κίνδυνο ζωής , να διασώζονται και να ζητούν άσυλο.Οι ίδιοι εθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο.Φυσικά,υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα των πνιγμών.
  όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε΄.
  απάντηση1744
   
   
  απο την κυβερνηση.. | 26/02/2016 13:20
  ..έπρεπε να είχε εκδοθεί αυτό το κείμενο. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνησή μας εκδίδει μόνο μανιφέστα αμφιθεάτρου με ρητορείες για κακούς και καλούς που την απομακρύνουν ακόμη περισσότερο απο την πραγματικότητα. Που είναι ο υπουργός εξωτερικών; ποια είναι η γραμμή του υπουργείου; άφαντος ο υπουργός καμμία γραμμή. Οπως όλα έτσι και αυτό το μεγάλο προβλημα στον αυτόματο πιλότο.
  τριπτολεμος
  απάντηση7912
   
   
   
  Είναι η πρώτη φορα | 26/02/2016 13:06
  Που θα συμφωνήσω με τον Βενιζέλο, όχι γιατί επισημαίνει τα αυτονόητα, αλλά επειδή τα επισημάνει με νηφαλιότητα και παραδόξως χωρίς μονομέρεια.
  Nbg
  απάντηση8013
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Βρε Ευάγγελε, | 26/02/2016 12:45
  δεν σου φτάνει που με τις ίντριγκές σου έφτασες το ΠΑΣΟΚ στο 5%, συνεχίζεις και μιλάς ακόμα; Πότε θα μας απαλλάξεις επιτέλους;
  Πρώην Πασόκος
  απάντηση2293
  Απαντήσεις  3 | Εμφάνιση όλων