από metereologos.gr
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017
 
next

24-10-2017 10:52
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
736,74 0,30%
Ανοδικές: 28
Καθοδικές: 9
Αμετάβλητες: 9