από metereologos.gr
Τρίτη 19 Ιουνίου 2018
 

Πώς υπολογίζεται ο νέος ΛΑΦΚΑ

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3865/2010 από 1η Αυγούστου θεσπίζεται η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του 2008. Σκοπός του λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης ΦορέωνΚοινωνικής Ασφάλισης. Η ΕΑΣ παρακρατείται μηνιαία από τις συντάξεις του Δημοσίου κατά την καταβολή της σύνταξης, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό και καθορίζεται ως εξής:

4 από 1.400,01 ευρώ ως 1.700,00 ευρώ, ποσοστό 3%. 4 από 1.700,01 ευρώ ως 2.000,00 ευρώ, ποσοστό 4%. 4 από 2.000,01 ευρώ ως 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 5%. 4 από 2.300,01 ευρώ ως 2.600,00 ευρώ, ποσοστό 6%. 4 από 2.600,01 ευρώ ως 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 7%. 4 από 2.900,01 ευρώ ως 3.200,00 ευρώ, ποσοστό 8%. 4 από 3.200,01 ευρώ ως 3.500,00 ευρώ, ποσοστό 9%. 4 από 3.500,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού σύνταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά, της μηνιαίας βασικής σύνταξης, του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του Ν. 3670/2008 καθώς και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς. Το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της ΕΑΣ δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 ευρώ.

Παραδείγματα
α) Ποσό σύνταξης 1.426,00 ευρώ, ποσοστό εισφοράς 3% (1.426,00 Χ 3% = 42,78 ευρώ).

1.426,00- 42,78 = 1.383,22 ευρώ.

Επειδή το ποσό μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 ευρώ, η παρακράτηση θα περιορισθεί στο ποσό των 26,00 ευρώ.

β) Ποσό σύνταξης 1.500,00 ευρώ, ποσοστό εισφοράς 3% (1.500,00 Χ 3% = 45,00 ευρώ).

1.500,00- 45,00 = 1.455,00 ευρώ.

Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 45,00 ευρώ.

γ) Ποσό σύνταξης 1.950,00 ευρώ, ποσοστό εισφοράς 4% (1.950,00 Χ 4% = 78,00 ευρώ).

Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 78,00 ευρώ.

δ) Ποσό σύνταξης 2.320,00 ευρώ, ποσοστό εισφοράς 6% (2.320,00 Χ 6% = 139,20 ευρώ).

Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 139,20 ευρώ.

Ποιοι γλιτώνουν
Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της διάταξης, εξαιρούνται της παρακράτησης της ΕΑΣ όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 καθώς και όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία.Επικαιρότητα περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ως 10% μειώνει τις συντάξεις ο ΛΑΦΚΑ 
«Ψαλίδι» στις απολαβές προστατευόμενων μελών 
Τι ισχύει για τα στελέχη εξ εφεδρείας στις ΔΕΚΟ 
Πόσο πληρώνουν οι διπλοσυνταξιούχοι 
Μειώσεις ως 10% στις υψηλές συντάξεις