από metereologos.gr
Σάββατο 26 Μαΐου 2018
 

Ελληνικό: Εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η προσφορά της Lamda Development

Δέσμευση για επένδυση 1,25 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας
Ελληνικό: Εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η προσφορά της Lamda Development
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ανακήρυξε ομόφωνα την εταιρία Lamda Development ως προτιμητέο Επενδυτή για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα και μετά από τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων,   

Είχε προηγηθεί η υποβολή ξεχωριστών γνωμοδοτήσεων (fairness opinions) από τους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, Citigroup και Piraeus Bank, οι οποίοι έκριναν δίκαιη και εύλογη την τελική οικονομική προσφορά, ύψους  915 εκ. ευρώ, της Εταιρίας και του επενδυτικού σχήματος που τη στηρίζει.

Την Πέμπτη 3 Απριλίου αναμένεται συνέντευξη Τύπου.

Η προσφορά


Η προσφορά της Lamda Development  έφτασε τα 915 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Ελληνικόν ΑΕ.

Ο επενδυτής δεσμεύεται να επενδύσει 1,25 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας για την ανάπτυξη του μητροπολιτικού πάρκου και των υποδομών του ακινήτου. 

Εκτιμάται ότι η ανάπτυξη του πάρκου 2,000 στρεμμάτων θα κοστίσει περί τα 300 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 950 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν για τη δημιουργία των υποδομών.

Στο τίμημα δεν περιλαμβάνεται συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 30% στα μελλοντικά κέρδη του επενδυτή.


Αύξηση κεφαλαίου 150 εκατ. από τη Lamda Develompent

Το διοικητικό συμβούλιο της Lamda αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την 29η Απριλίου 2014 με θέμα ημερησίας διάταξης την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 150.000.000 ευρώ  μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν αφενός στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς και αφετέρου στο εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών. Η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών από την αύξηση μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Με την ανωτέρω άντληση κεφαλαίων η Εταιρεία επιτυγχάνει τη σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητάς της με σκοπό την ολοκλήρωση υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του ανεκμετάλλευτου τμήματος του κτιρίου IBC (πρώην Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης), τη συμμετοχή είτε σε νέα project ιδιωτικού χαρακτήρα είτε σε διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων καθώς και τη βέλτιστη διάρθρωση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Τέλος, μέρος των ως άνω πρόσθετων κεφαλαίων θα διατεθεί για επιμέρους έργα ανάπτυξης στο Ελληνικό.

Η ανακοίνωση της Lamda Development για το Ελληνικό

H Lamda Development S.A. ενημερώθηκε σήμερα, 31.3.2014, από το ΤΑΙΠΕΔ ότι είναι ο προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.. Με τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ ολοκληρώνεται μια σύνθετη διαγωνιστική διαδικασία διαρκείας 27 μηνών.
Η Lamda Development S.A. και το Global Investment Group (το οποίο απαρτίζεται από την εταιρεία Al Maabar από το Abu Dhabi, από τον κινεζικό όμιλο Fosun Group και λοιπά ευρωπαϊκά κεφάλαια) που υποστηρίζει την πρόταση της εταιρίας, έχοντας  απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που συνεπάγεται η ανάληψη ενός τέτοιου έργου παγκόσμιας εμβέλειας, θέλουν να διαβεβαιώσουν ότι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του, εκτιμώντας βαθύτατα την ευκαιρία που τους δίνεται να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας μέσα από αυτό το  έργο.
Η σημερινή απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ δίνει οριστικό τέλος σε μια περίοδο 13 ετών  εγκατάλειψης των 6.200 στρεμμάτων, που κατελάμβανε το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στην ίδια θέση θα αναπτυχθεί η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση, που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 7 δισ. ευρώ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί, στη βάση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου, μια πρωτοποριακή μητροπολιτική ανάπτυξη, η οποία θα συνδυάζει την ομορφιά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, με εμβληματικά κτήρια, πρωτοποριακές υποδομές και ποικίλες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής. Η επένδυση προβλέπει την ανάπτυξη οικιστικών ζωνών, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων και καταστημάτων, θεματικών πάρκων, μουσείων τέχνης και πολιτισμού, υπαίθριων πολιτιστικών χώρων, κέντρων υγείας και ευεξίας, χώρων αθλητισμού και αναψυχής, τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού κόμβου καθώς και την πλήρη αναβάθμιση της υπάρχουσας μαρίνας και του παραλιακού μετώπου.
Κεντρικό συστατικό στοιχείο της επένδυσης και χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας της, είναι η δημιουργία και η συντήρηση ενός πάρκου 2.000.000 τετραγωνικών μέτρων, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με ελεύθερη πρόσβαση προς το κοινό καθώς και η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, με επίσης ελεύθερη πρόσβαση προς το κοινό.
Το συνολικό ποσό, που θα καταβάλουν η Lamda Development S.A. και το Global Investment Group, διαμορφώνεται σε α) 915 εκατ. ευρώ για την απόκτηση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και β) 1,25 δισ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές κοινής ωφέλειας (πάρκα, δρόμους, παιδικές χαρές, παράκτιο μέτωπο, συγκοινωνίες, σύνδεση με δίκτυα κλπ.) ήτοι συνολικά 2,1 δισ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο επενδυτής αποκτά την κυριότητα των 1.800 από τα 6.200 στρέμματα.
Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία, την ελληνική επιχειρηματικότητα και τις τοπικές κοινωνίες είναι προφανή και σύμφωνα με υφιστάμενες μελέτες και εκτιμήσεις της Εταιρίας, συμπυκνώνονται στα εξής:
·    Η αναμενόμενη συμβολή του έργου στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας θα είναι της τάξης του 1,2% σε ετήσια βάση έως το 2025. Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προέλθει από όλους τους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων, ως συνέπεια της αναζωογόννησης αργού παραγωγικού δυναμικού και δημιουργίας νέων επενδύσεων.
·    Το έργο θα συμβάλλει στη δημιουργία κατά προσέγγιση 50.000 θέσεων εργασίας την περίοδο 2014-2025 και θα απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό καθώς και προσωπικό τεχνικής κατεύθυνσης, που μαστίζεται από την ανεργία, ιδιαίτερα αυτή την εποχή λόγω της οικονομικής κρίσης.
·    Τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., φόρος εισοδήματος κ.λπ.) στην περίοδο πλήρους λειτουργίας του έργου αναμένεται να είναι της τάξης των 2 δισ. ευρώ ετησίως και θα αποτελέσουν μια υγιή και σταθερή συμβολή στην εθνική προσπάθεια για πρωτογενή πλεονάσματα και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.
·    Η Ελλάδα και ειδικότερα, η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ενδυναμώνει τη θέση της ως ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, κερδίζοντας 1.000.000 επιπλέον τουρίστες ετησίως με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κίνηση της οικονομίας της.
·    Η ευρύτερη νότια ζώνη της Αθήνας και οι όμοροι δήμοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και προόδου, συνδυαστικά και με τα άλλα μεγάλα projects που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε τα εξής:
Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο και το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τη χώρα. Σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η δημιουργία ενός νέου προορισμού διεθνούς εμβέλειας και παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, που επαναπροσδιορίζει την Αθήνα τόσο ως τουριστικό πόλο όσο και ως επιχειρηματικό και πολιτιστικό κέντρο, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους αναψυχής, ψυχαγωγίας και άθλησης.

Το μέγεθος της συνολικής επένδυσης θα ξεπεράσει τα € 7δισ., προερχόμενο 100% από ιδιωτικά κεφάλαια και θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Αποτελεί έργο σημαντικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και της Αττικής γενικότερα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το βασικό μας μέτοχο για την αμέριστη υποστήριξή του σε αυτό το εγχείρημα και όλη την προσωπική προσπάθεια, που κατέβαλε προκειμένου να προσελκύσει ξένα επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα.

Η Lamda Development S.A. και το Global Investment Group - τώρα που δεν υφίστανται πλέον ζητήματα εμπιστευτικότητας -, θα παρουσιάσουν αναλυτικά το έργο και θα συζητήσουν εποικοδομητικά με τις τοπικές κοινωνίες και με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου ο σχεδιασμός και ο τρόπος υλοποίησής του να μεγιστοποιεί τα οφέλη τόσο για την ελληνική όσο και τις τοπικές κοινωνίες και να ικανοποιεί στον ανώτατο βαθμό τις εθνικές προτεραιότητες, που συνδέονται με αυτό.Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνικό:Οι Ισραηλινοί που το διεκδικούσαν είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση 
Στο €1,5 δισ. περιορίζει το ΤΑΙΠΕΔ το στόχο αποκρατικοποιήσεων το 2014 
Το 2015 τα πρώτα έργα κατασκευής στο Ελληνικό 
Η άδεια καζίνο απαραίτητη για τη μεταβίβαση του Ελληνικού 
 
 
σχόλια (45)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  "νέες" θέσεις εργασίας... | 02/04/2014 01:55
  Πόσο στόκος πρέπει να είναι κάποιος για να πιστέψει ότι κατά τη φάση λειτουργίας θα δημιουργηθούν εκεί "νέες" θέσεις εργασίας??? Απλώς τα γειτονικά καταστήματα θα κλείσουν και όσοι δουλεύουν π.χ. σε μια καφετέρια ή σε μια μπουτίκ της Γλυφάδας, θα πάνε να δουλέψουν εκεί! Συγκεντρωτισμός κύριοι... Η νέα μεταμνημονιακή Ελλάδα...
  Alien
  απάντηση42
   
   
   
  Τζαμπα μαγκες | 01/04/2014 15:59
  Φαγωθηκατε με τον λατση. Η λαμδα κανει αυξηση μετοχικου κεφαλαιου. Δωστε λεφτα να γινετε και σεις λατσηδες. Συμμετεχετε και εςεις στην επενδυςη! Οριστε η ευκαιρεια.
  Usa florida
  απάντηση78
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  H ΠΙΟ ΑΡΑΙΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ | 01/04/2014 15:36
  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΚΥΨΕΛΗ), ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΕΡΑ (ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ). ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ. ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ
  GERMANOBISBIRIKOS
  απάντηση97
   
   
  ΟΣΟ ΕΓΩ ΜΙΛΑΩ ΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ | 01/04/2014 15:28
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ 10 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ, ΕΥΡΩΒΑΝΚ 1 ΕΥΡΩ Η ΜΕΤΟΧΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΖΑΜΠΑ (ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙ), ΕΥΔΑΠ... ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ, 10 ΚΙΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΛΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
  GERMANOBISBIRIKOS
  απάντηση75
   
   
  ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΠΟ | 01/04/2014 14:57
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΕΙ ΣΕ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΡΑΦΑΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΚΑΛΑ ΤΟ ΛΕΩ ΟΤΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
  GERMANOBISBIRIKOS
  απάντηση127
   
   
  Πουλήσαμε?Πόσο? | 01/04/2014 14:41
  Τι θα πει δέσμευση για επένδυση 1,25 δις.Πουλήσαμε.Πόσο είναι το τίμημα.Τι είδους παρουσίαση των ειδήσεων είναι αυτή. Αβανταδόροι έχετε καταντήσει. Επίσης διαβάστε την ερώτηση Σκυλακάκη προ Ε.Ε για το γελοίο της διαδικασίας.
  Σωκράτης
  απάντηση148
   
   
  άντε πάλι κ. αγαπητέ μας κ. Λάτση... | 01/04/2014 14:09
  ....
  καλοφάγωτα...
  απάντηση209
   
   
  οχι αλλο καρβουνο | 01/04/2014 13:20
  ΔΕΝ ντρεπεστε τοσοι γυφτοι που ρημαζουν τα παλιοσιδερα στο ελληνικο να μεινουν ανεργοι τι θα κανουν τωρα ;Ξερετε οτι μπορειτε να βαλετε σκηνες και να φυλοξενισετε τους Συριους που μας φερνουν οι Τουρκοι .Ακου εκει να φτιαξετε σπιτια και παρκα δεν ντρεπεστε; Εμεις που καιμε τα δαση για να γινουν οικοπεδα θα γινουμε κλεφτες; Δυστηχως τον ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ και στην πλατη εαν τον κουβαλησης θα εχει παραπονο.
  νεοελληνας
  απάντηση208
   
   
  Μαρίνα Φλοίσβου | 01/04/2014 12:15
  Αν το επίπεδο του project όσον αφορά την αρχιτεκτονική είναι το ίδιο με το επίπεδο της Μαρίνας του Φλοίσβου τότε κλάφ' τα Χαράλαμπε... Μακάρι να μιμηθούν το Ίδρυμα Νιάρχου και να εκπονηθεί ένα project επιπέδου Renzo Piano.
  Νίκος Α.
  απάντηση182
   
   
  Τελικά....... | 01/04/2014 11:01
  Μετά από όλα αυτά τα οφέλη που θα έχουμε, σκέφτηκε κανείς να δώσει μερικά στρέμματα να γίνουν αφετηρίες λεωφορείων και παρκινγκ για τους επιβάτες του Μετρό. Σιγά μην το σκέφτηκαν. Ας θρηνήσουμε πρώτα μερικά θύματα στο σφαγείο της Λ.Βουλιαγμένης και μετά τα λέμε.
  Γιώργος Α.
  απάντηση77
   
   
   
  Άνω Γκράβαρα | 01/04/2014 10:50
  στο χωριό μου το μέτρο κάνει τρεις φόρες πιο ακριβά.Τσίπρα έχεις πολύ δουλειά ως Πρωθυπουργός
  δημητρης
  απάντηση929
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  ΣτΕ τα μανίκια πανω και ασπιρινες... | 01/04/2014 10:31
  σε περιμενει πολυ δουλειά και τρέλα
  10 χρονια θα το φτιαγνουν
  απάντηση516
   
   
  MIA PISTAAAA!!! | 01/04/2014 10:26
  αστε τις βλακειες και τις δωρεες και φτιαξτε μια πιστα F1 να πηγαινουμε να κανουμε κανα drift , σκοτωνεται ο κοσμος στα λιμανακια και στη βουλιαγμενη
  Drifter
  απάντηση1012
   
   
  ΣτΕ τα μανίκια πανω... | 01/04/2014 10:20
  ...ερχεται θυελλα.
  10 χρονια θα το φτιαγνουν
  απάντηση316
   
   
  Κατ'αρχας ΤΕΛΕΙΑ! | 01/04/2014 10:10
  Επιτελους να ξεκινησει και καποια σοβαρη επενδυση. Απο κει και περα, θεωρω αυτονοητο πως καποιο σημαντικο αρχιτεκτονικο γραφειο θα αναλαβει την μελετη του εργου. Κατι ακουσα για τον Φοστερ. Μακαρι!
  Λεω εγω ο ασχετος...
  απάντηση428
   
   
   
  Θεσμοί, νομιμότητα, και ανταγωνιστικότητα στον τάφο | 31/03/2014 23:59
  Σε οποιοδήποτε διαγωνισμό του Δημοσίου για να προχωρήσει η διαγωνιστική διδικασία για λόγους διαφάνειας, ανταγωνιστήκότητας και μεγιστοποίησης τους κέρδους και του ώφελους για το δημόσιο, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο υποψήφιοι ανάδοχοι. Τώρα πως για την προμήθεια ακόμα και χαρτιού υγείας πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο προσφορές άρτιες ενώ για το Ελληνικό αρκεί μόνο μία αυτό μόνο στην Ελλάδα της διαπλογής συμβαίνει.
  o φασισμός της διαπλοκής καλά κρατεί
  απάντηση1822
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Και τζάμπα να το έδιναν | 31/03/2014 23:09
  Και τζάμπα να το έδιναν, καλά θα ήταν. Με 1 δις είναι σούπερ. 30% στα κέρδη και 40% εφορία στα συνολικά κέρδη, δεν καταλαβαίνω ποιους χαλάει. Η Ελλάδα των τελευταίων 30 ετών βλέπει τις επενδύσεις για να ρουφήξει αίμα και όχι για να δίνουν θέσεις εργασίας. Γι αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. 50.000 θέσεις εργασίας δεν προσφέρουν επί πλέον φόρους και ασφαλιστικές εισφορές την ώρα που μας ζαλίζουν μήνες τα δελτία με τις 1000 θέσεις στους σχολικούς φύλακες και στις καθαρίστριες; Θα ήταν καλύτερα να ερήμωνε, όπως γίνεται τόσα χρόνια; Πόσα χρήματα χάθηκαν μέσα σ' αυτά τα χρόνια της Ελλάδας του τελευταίου σοβιέτ; Ας πάρουν εκεί τους απολυμένους του δημοσίου. Ας τους πληρώνουν άλλοι. Όχι εμείς.
  Ναύαρχος
  απάντηση4413
   
   
   
  θα προσφέρουν έσοδα ΦΠΑ και ΦΜΥ;; | 31/03/2014 22:01
  "Τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., φόρος εισοδήματος κ.λπ.) στην περίοδο πλήρους λειτουργίας του έργου αναμένεται να είναι της τάξης των 2 δισ. ευρώ ετησίως ....". Τον όμιλο Λάτση προσωπικά τον θεωρώ μία από τις σοβαρές οικονομικές μονάδες. Πως είναι δυνατόν να γράφουν στην ανακοίνωσή τους ότι θα προσφέρουν 2 δις; το ΦΠΑ και ΦΜΥ οι πολίτες (με τη χρήση των υπηρεσιών) και οι εργαζόμενοι δεν τον πληρώνουν; Όσο για το φόρο εισοδήματος επιβάλλεται επί των κερδών στις εταιρείες, οπότε "έχει ο Θεός". Ελπίζω και εύχομαι τα άλλα στοιχεία να μη δημιουργούν ερωτηματικά.
  ENK
  απάντηση186
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Βρειτε τον Piano | 31/03/2014 21:58
  Η απουσία μεγάλου αρχιτέκτονα για να αναλάβει την σύλληψη και υλοποίηση ενός τόσο πολύπλοκου οικιστικού και περιβαλλοντικού σχεδίου δημιουργεί επιφυλλάξεις για το αποτέλεσμα. Η εμπλοκή του Renzo Piano, με την υψηλή του αισθητική και τις περιβαντολογικές του ευαισθησίες, στην κατασκευή της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δημιούργησε την απαιτούμενη συναίνεση για την ολοκλήρωση του έργου. Τα σχέδια που έχουμε δει για το Ελληνικό δεν είναι ό,τι το καλύτερο. βρειτε τον Piano ή κάποιον άλλο. Είναι κρίμα για ένα τόσο μεγάλο έργο.
  fotis
  απάντηση220
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
-