από metereologos.gr
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017
 
 

Προσωπικά δεδομένα
«Φρένο» στη δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων στο διαδίκτυο μετά από γνωμοδότηση της Αρχής

<b>Προσωπικά δεδομένα </b><br> «Φρένο» στη δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων στο διαδίκτυο μετά από γνωμοδότηση της Αρχής
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κοινοποίησε στο Υπουργείο Οικονομικών, χθες, Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, γνωμοδότηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων στο διαδίκτυο
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

«Φρένο» στα σχεδια του υπουργείου Οικονομικών για δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο φορολογικών στοιχείων (εισοδήματα, φόροι κτλ.) που δηλώνουν στην εφορία κάθε χρόνο 8.500.000 φορολογούμενοι έβαλε με γνωμοδότησή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αντίθετα, κανονικά θα δίνονται στη δημοσιότητα στοιχεία νομικών προσώπων καθώς και στοιχεία Μητρώου των φορολογουμένων (π.χ. ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κτλ.) για λόγους επαλήθευσης. Επίσης, στο φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται θα προβλέπεται με διάταξη η δημοσιοποίηση ονομάτων οφειλετών του Δημοσίου.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κοινοποίησε στο Υπουργείο Οικονομικών, χθες, Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, γνωμοδότηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων με τα στοιχεία μητρώου των φορολογουμένων για το σκοπό της επαλήθευσης των στοιχείων τους είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, τα φορολογικά δεδομένα που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα δεν συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συνεπώς μπορούν να δημοσιευτούν ελεύθερα. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αρχή, η δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με το δηλωθέν εισόδημα των φυσικών προσώπων και τον φόρο που κατέβαλαν δεν είναι αναγκαίο, πρόσφορο και αναλογικό μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
 
Τέλος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρεί σκόπιμο να εισαχθεί σαφής νομοθετική πρόβλεψη για την ηλεκτρονική υπηρεσία επαλήθευσης στοιχείων μητρώου καθώς και για τη μη δυνατότητα εμπορικής χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στους φορολογικούς καταλόγους.


Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη του τη γνωμοδότηση, ήδη, έχει εισάγει στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή, διατάξεις για την επαλήθευση στοιχείων μητρώου των φορολογουμένων, καθώς και για την δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, έχοντας γνώμονα τη διαφάνεια και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και στο κράτος.

 

 Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
-