«Γύρω-γύρω όλοι» έπαιζε η Folli Follie

Τα δισεκατομμύρια της Ανατολής και οι άμεσες, οι έμμεσες και οι εικονικές συναλλαγές – Αλχημείες τουλάχιστον από το 2001 και ισχυρές ενδείξεις ότι «χτίζονταν» τουλάχιστον από το 2007 ψευδείς ισολογισμοί

Αλχημείες τουλάχιστον από το 2001 και ισχυρές ενδείξεις ότι «έκτιζε» από το 2007, αλλά πιθανότατα και προγενέστερα, ψευδείς ισολογισμούς μεταφέροντας «ψευδή κέρδη, ψευδή ταμειακά διαθέσιμα, εικονικές πωλήσεις και ψευδή αποθέματα», προκύπτουν για τη Folli Follie Group από το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο δεσμεύονται όλοι οι λογαριασμοί της οικογένειας Κουτσολιούτσου, αλλά και των λοιπών μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Ορισμένοι στην αγορά λένε μάλιστα πως τώρα αποφασίζει η Δικαιοσύνη που θα μπορούσε να «προχωρήσει» την υπόθεση και να εξετάσει εάν οι κατηγορίες για χειραγώγηση της αγοράς μέσω της διασποράς ψευδών ειδήσεων μπορούν να στοιχειοθετήσουν  κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.
 Στο πόρισμα τονίζεται, π.χ., πως «δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι από τον έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών των μελών του ΔΣ προκύπτει ότι στις 5.9.2017 ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε προβεί σε πώληση 1.150.000 μετοχών της εταιρείας Folli Follie συνολικής αξίας 23 εκατ. ευρώ, ενέργεια που από μόνη της είναι ικανή να βλάψει το επενδυτικό κοινό και συνιστά χειραγώγηση πέραν της απατηλής σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που παραπλάνησαν σωρεία επενδυτών που προχώρησε σε αγορά μετοχών και στη συνέχεια, μετά την αποκάλυψη του οικονομικού σκανδάλου και του πανικού που ακολούθησε, ρευστοποίησε τις μετοχές καταγράφοντας ζημιά χιλιάδων ευρώ».

Ερωτήματα και σενάρια

Τα ερωτήματα για το μέλλον της εταιρείας είναι πολλά και τα σενάρια τη θέλουν να οδηγείται στο κλείσιμο ή να επιβιώνει μικρότερη, «καθαρή» και με στρατηγικό επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
Ορισμένοι αναφέρουν πως υπό όρους θα μπορούσε να μπει στο μετοχικό της κεφάλαιο ο κινεζικός όμιλος Fosun International, που ελέγχει το 16,37% της Folli Follie, ενώ άλλοι λένε πως ενδιαφέρεται εταιρεία του κλάδου που «ξέρει τη δουλειά». Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να δεχθούν ζημιές οι ομολογιούχοι, «κούρεμα» και μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές συμμετέχοντας στη διοίκηση της εταιρείας, την ώρα όμως που η αποτίμησή της σήμερα δεν φαίνεται να ξεπερνά το ύψος των ομολογιακών της δανείων. Πώς θα αντιδράσουν οι μέτοχοι μειοψηφίας;
Θα μπορεί και για πόσο διάστημα η εταιρεία να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ρευστότητα μέσω των πωλήσεων; Ποια στοιχεία θα δείξει η αναμόρφωση των ισολογισμών σε βάθος χρόνου;

«Κάποτε στην Ασία»

Εν τω μεταξύ η μετοχή, που έχασε το 68,71% της αξίας από την 3η Μαΐου 2018 μέχρι να τεθεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης, δύσκολα θα μπορούσε να επανέλθει στο χρηματιστήριο και ίσως χρειαστεί χρόνο ώστε να μη διαγραφεί με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα.
«Κάποτε στην Ασία» πάντως, τουλάχιστον από τη χρήση 2007 (και κατά πάσα πιθανότητα πριν από αυτήν), κάποιες εταιρείες του FF Group Asia είχαν καταχωρίσει σημαντικό όγκο και αξία εικονικών αγορών και πωλήσεων εμπορευμάτων. Εντοπίστηκαν τρεις περίοδοι και μέθοδοι καταχώρισης εικονικών συναλλαγών.
Ειδικότερα στις Aμεσες Εικονικές Συναλλαγές (2015-2017) καταχώριζαν εικονικές συναλλαγές πωλήσεων σε έναν υποτιθέμενο πελάτη, την NG Boon Soon (NBS), καθώς και εικονικές συναλλαγές αγορών από τουλάχιστον έναν υποτιθέμενο προμηθευτή, την εταιρεία THANAPRASERTSIAN (PRASERTSIAN). Οι εν λόγω συναλλαγές ήταν εξ ολοκλήρου εικονικές και για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017 ανέρχονταν σε US$560 εκατ., US$863 εκατ. και US$995 εκατ., αντίστοιχα (σύνολο US$2,4 δισ.). Το σχετιζόμενο εικονικό κόστος πωληθέντων για τις ίδιες χρήσεις ανερχόταν σε US$315 εκατ., US$502 εκατ. και US$580 αντίστοιχα (σύνολο US$1,4 δισ.).

Στον ίδιο πελάτη

Ετσι οι άμεσες εικονικές συναλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση, αφενός, των καθαρών κερδών του FF Group Asia για τη χρήση 2017 κατά 391 εκατ. δολάρια και, αφετέρου, των ιδίων κεφαλαίων του FF Group Asia στις 31.12.2017 κατά 969 εκατ. δολάρια. Οι έμμεσες εικονικές συναλλαγές υπολογίζονται για την περίοδο 2007-2015. Καταχωρίζονταν εικονικές πωλήσεις και αγορές με την NBS και την PRASERTSIAN (και λοιπά πρόσωπα/εταιρείες) έμμεσα, μέσω ενός δικτύου ελεγχόμενων εταιρειών.
Οι εταιρείες του FF Group Asia, FFGS και FFBD, πραγματοποίησαν την πλειονότητα των πωλήσεών τους στον ίδιο τελικό πελάτη, την NBS, εμμέσως μέσω ελεγχόμενων εταιρειών. Συνολικά για την περίοδο 2007-2015 οι πωλήσεις σε ελεγχόμενες εταιρείες ανέρχονται σε 3,167 δισ. δολάρια από συνολικές πωλήσεις 3.502 δισ. δολάρια. Δηλαδή το 90% επί των συνολικών πωλήσεων. Μια διαφορετική πρακτική εφαρμοζόταν νωρίτερα, και η οποία αναφερόταν από τους υπαλλήλους του FF Group Asia ως «Merry-Go-Round» («MGR»), ή «Γύρω-γύρω όλοι», με σκοπό την προσαύξηση των εσόδων και των κερδών. Οι εταιρείες του FF Group Asia διενεργούσαν και καταχώριζαν πωλήσεις με μια ελεγχόμενη εταιρεία.
Η ελεγχόμενη εταιρεία πουλούσε τα εμπορεύματα απευθείας ή μέσω άλλης ελεγχόμενης εταιρείας σε μιαν άλλη εταιρεία του FF Group Asia. Η τελευταία εταιρεία του FF Group Asia πουλούσε τα εμπορεύματα σε έναν νόμιμο εξωτερικό πελάτη, μια ελεγχόμενη εταιρεία ή την FFGS. Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές από την πρακτική MGR προσαύξαναν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος πωληθέντων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του FF Group Asia (δεδομένου ότι τα ίδια εμπορεύματα πωλούνταν περισσότερες από μία φορές από τις εταιρείες του FF Group Asia).
Αυτού του είδους οι ενδοομιλικές συναλλαγές κανονικά θα έπρεπε να απαλείφονται σε επίπεδο ομίλου, αλλά δεδομένης της εμπλοκής και τρίτων εκτός του ομίλου εταιρειών αυτές οι απαλοιφές δεν διενεργούνταν. Οπου η τιμή της συναλλαγής (τιμή πώλησης και τιμή αγοράς) διέφερε, η διαφορά δημιουργούσε κέρδος εντός των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του FF Group Asia. Για την πρακτική MGR και την επίπτωσή της στις οικονομικές καταστάσεις του FF Group Asia ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί.

Τα πλαστά τραπεζικά υπόλοιπα

Σε ό,τι αφορά το θέμα των εικονικών τραπεζικών υπολοίπων, από το 2009 το FF Group Asia καταχώρισε περισσότερα από $355,3 εκατ. εικονικά χρηματικά διαθέσιμα, ως απόρροια της είσπραξης των εικονικών απαιτήσεων από πελάτες, της εξόφλησης εικονικών ενδοεταιρικών συναλλαγών, καθώς και της είσπραξης εικονικών τόκων. Για παράδειγμα, στις 31.12.2017 η FFGS μετέφερε HKD 1,99 δισ. (255,2 εκατ. δολάρια) από τον λογαριασμό της σε US$ στην Alpha Bank στην FF Origins, αφήνοντας υπόλοιπο HKD 5.277 (676 δολάρια). To πραγματικό υπόλοιπο ήταν 500 δολάρια.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk