Οσον αφορά τους εντεταλμένους δημοσιογράφους, η έλλειψη πολλές φορές των αναγκαίων αιθουσών για τη διεξαγωγή πολυπρόσωπων δικών δυσχεραίνει ουσιαστικά το έργο τους, αφού σε πολλές φορές τίθεται ζήτημα εκ περιτροπής κάλυψης της διαδικασίας, εγείροντας θέματα περιορισμού στην αρχή της δημοσιότητας της δίκης.