«Αυτό που συμβουλεύουμε τους γονείς», μας είπε ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος, «είναι οποιαδήποτε ξαφνική και χωρίς εμφανή αιτία αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, στην άποψή του για κάποια άτομα, στη σχολική του επίδοση, στη σχολική του παρουσία, στην όρεξή του, στον ύπνο του, στην υγιεινή του, οφείλει να προβληματίσει. Επίσης και πιο συγκεκριμένοι παράγοντές όπως η κατοχή χρηματικών ποσών που τα παιδιά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν πώς τα απέκτησαν, ο κνησμός ή οι τραυματισμοί στα γεννητικά όργανα, η εμφάνιση σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων ή ακόμα και η εγκυμοσύνη στα κορίτσια».