«Σε μια πρώτη ανάγνωση τα ποσά αυτά μπορούν να ακούγονται ακόμα και προκλητικά. Στην πράξη όμως δεν φθάνουν σε επίπεδα που να ικανοποιούν τους γιατρούς της ΠΦΥ και η ικανοποίηση αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση, μαζί με την ικανοποίηση των πολιτών, για την επιτυχία της μεταρρύθμισης. Η αποτυχία άλλωστε να προσελκύσει γιατρούς οδήγησε την προηγούμενη προσπάθεια σε αδιέξοδο. Τέλος, απέχουν πολύ από αυτά που δίνονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν δύνανται να ανακόψουν το ανησυχητικό κύμα φυγής των νέων γιατρών από τη χώρα» σημειώνει μιλώντας στο «Βήμα» ο γενικός/οικογενειακός γιατρός και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ευάγγελος Φραγκούλης.

Ο ίδιος εν τούτοις αναγνωρίζει τη γενναία αύξηση που προωθείται, δεδομένου πως η μέση ετήσια per capita μεικτή αποζημίωση του συμβεβλημένου γιατρού έφθανε τα 10,66 ευρώ, όμως πλέον σχεδόν τριπλασιάζεται. «Μένει να φανεί αν θα βρίσκεται πιο κοντά στο 20 ή στο 40 ευρώ. Αν είναι από 30 και πάνω οι προοπτικές είναι καλύτερες. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται εν αμφιβόλω αν όχι η εφαρμογή, τουλάχιστον η ποιότητα των υπηρεσιών» προσθέτει ο κ. Φραγκούλης.

Και συνεχίζει: «Πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους και ειδικά στους πολίτες πως δεν μιλάμε για μισθό, και δη καθαρό, αλλά για μια μεικτή αποζημίωση που περιλαμβάνει πέρα από τις υπηρεσίες του γιατρού, τη μίσθωση από τον ΕΟΠΥΥ ενός πλήρως εξοπλισμένου και κατάλληλα επανδρωμένου ιατρείου – με τη νοσηλευτική και/ή τη γραμματειακή υποστήριξη να κρίνονται απαραίτητες για παροχή ποιοτικής φροντίδας. Στον προσδιορισμό της τελικής καθαρής αποζημίωσης του γιατρού θα πρέπει να προσμετρηθούν ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις».

Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλοι… αστερίσκοι που πρέπει να αποσαφηνιστούν στο «συμβόλαιο» που θα υπογράψουν οι γιατροί. Οπως, για παράδειγμα, ποιος θα είναι ο αλγόριθμος προσδιορισμού της per capita αποζημίωσης και ποιο το υποχρεωτικό ωράριο. Επίσης αποτελεί γκρίζα ζώνη εάν θα υποχρεώνονται στην εφημεριακή κάλυψη της τοπικής μονάδας ΠΦΥ και σε κατ’ οίκον επισκέψεις σε ασθενείς της λίστας τους αλλά και με τι αντίτιμο.