Βάση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω της ανάδειξης αλλά και της προστασίας (από κακόβουλες πρακτικές) της γευστικής ταυτότητας χαρακτηριστικών ελληνικών τροφίμων αποτελούν τα δεδομένα που συλλέγονται από τις ενδελεχείς αναλύσεις που διενεργούνται από τα μέλη μιας πρωτοποριακής υποδομής