Η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα θεωρείται στις μέρες μας βασικός μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο της κοινωνίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου σε πλήθος τομέων, όπως της υγείας, της εργασίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής, κ.λπ. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία που πραγματικά στοχεύει στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, αλλά και των καινοτόμων υπηρεσιών και εργαλείων που αυτή παρέχει, θα έπρεπε να ισχύουν ορισμένες απαράβατες αρχές, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, όπως:

l Θεματική εξειδίκευση των δημόσιων ερευνητικών φορέων και ακολούθως ανάθεση αρμοδιοτήτων και στόχων, ανάλογα προς αυτή την εξειδίκευση.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω