Ο φιλόλογος από το 2ο Γενικό Λύκειο Αρτέμιδας Γιώργος Γεωργακόπουλος τονίζει ότι η εβδομάδα που πέρασε ήταν «μια εβδομάδα εξαιρετικά δύσκολη».

«Τα κρούσματα που ανιχνεύθηκαν τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Πάντως, η κρίση της πανδημίας ανέδειξε εμφατικά τα προβλήματα σε επίπεδο σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεών τους. Υπάρχουν σχολεία με προβληματικά χαρακτηριστικά στο πεδίο αυτό (π.χ. μικρές αίθουσες, κακός εξαερισμός, οι μαθητές κάθονται δύο στο θρανίο και όχι ανά ένας), και τα χαρακτηριστικά αυτά γιγαντώνονται στις συνθήκες τού σήμερα με την αυξημένη μεταδοτικότητα του στελέχους Ο» αναφέρει.

«Κατά τη γνώμη μου όμως το πιο σημαντικό πρόβλημα από την κατάσταση αυτή είναι ότι διαμορφώνονται συνθήκες διαφορετικής ταχύτητας μάθησης και εκπαιδευτικής λειτουργίας, καθώς οι απουσίες εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών δημιουργούν συνθήκες ρευστότητας που αποδομεί την κανονικότητα στα σχολεία. Η πρόβλεψη για αναπληρωτές που θα αντικαθιστούν τους εκπαιδευτικούς που νοσούν θα έχει αποτελέσματα κυρίως στο επίπεδο της διασφάλισης της τήρησης του ωρολογίου προγράμματος. Σε επίπεδο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό όμως; Να μην ξεχνάμε ότι ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε μια τάξη – ως ένας άτυπος «εκπαιδευτικός επισκέπτης»» επισημαίνει.