Μέσα σε ένα ασταθές και αβέβαιο μέλλον, «ξεπηδούν» τάσεις στον εργασιακό χώρο, όπως το Quiet Quitting (σιωπηρή παραίτηση) που χαρακτηρίζει την τάση των εργαζομένων να αρνούνται να υπερβούν τα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί, ή το Climate Quitting (κλιματική παραίτηση) που αφορά την παραίτηση ή μη αποδοχή πρότασης για θέση όταν η στρατηγική της εταιρείας δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. To Job Hopping είναι μια τάση που αυξάνεται εκθετικά στην αγορά εργασίας και αναφέρεται κυρίως σε επαγγελματίες που αλλάζουν πολλάκις τις θέσεις εργασίας τους. Είναι γνωστοί ως «job hoppers» και ο στόχος τους είναι η συνεχής αναζήτηση νέων προκλήσεων.