Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδίου, προωθώντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την αντιμετώπιση όλων των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας.

Η μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 140% του ΑΕΠ έως το 2027, η υποχώρηση της ανεργίας στο 8% μέσα στην επόμενη τετραετία, η αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ, η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, η πιστοληπτική αναβάθμιση της οικονομίας, είναι οι κεντρικοί στόχοι που έχουμε θέσει για τα επόμενα χρόνια.

Γνωρίζουμε βέβαια ότι σε αυτή την προσπάθεια θα προκύψουν εμπόδια και αναπάντεχα γεγονότα.  Η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με τεράστιο κόστος και μάλιστα σε μία περίοδο αστάθειας του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Απαιτούνται λοιπόν άμεσα αποτελεσματικές πολιτικές που θα απαντούν στις προκλήσεις των καιρών.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας, τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης. Το Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί την πολιτική του βάσει ενός λεπτομερούς σχεδιασμού, με ξεκάθαρο στόχο έναν ισχυρό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο τουρισμό, για μια ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία.

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το 2023 είναι μία εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, όσον αφορά τα έσοδα και τις αφίξεις. Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα πρέπει να βλέπουμε πέρα από τις καλές επιδόσεις μίας περιόδου και πέρα από τα βραχυπρόθεσμα οφέλη. Τα θετικά μηνύματα μας ωθούν να καταβάλουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, για να λύνουμε προβλήματα, επενδύοντας ταυτόχρονα στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος.

Η τουριστική ανάπτυξη στη χώρα μας εμφανίζει μία σημαντική δυναμική, η οποία όμως πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με κατάλληλες πολιτικές και την απορρόφηση των σημαντικών πόρων που είναι διαθέσιμοι για την ελληνική οικονομία στα επόμενα χρόνια. Το σχέδιό μας για τον ελληνικό τουρισμό στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και της ταυτότητας των τουριστικών προορισμών, στην άμβλυνση της εποχικότητας και της γεωγραφικής υπερσυγκέντρωσης των τουριστικών ροών. Αξιοποιώντας τον πλούτο φυσικών και πολιτιστικών πόρων, το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη μακρόχρονη τουριστική παράδοση που διαθέτει, η Ελλάδα έχει όλα τα εφόδια ώστε να εδραιωθεί ως ένας ελκυστικός προορισμός παγκόσμιας απήχησης και αναγνωριστιμότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Υπουργείο Τουρισμού έχουμε αναπτύξει τη στρατηγική μας γύρω από τέσσερις βασικούς στόχους με συγκεκριμένες δράσεις. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, μέσω της κατεύθυνσης των επισκεπτών και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, προωθώντας παράλληλα και τη χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου, πέραν των θερινών μηνών.

Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στον εμπλουτισμό, τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής μας προσφοράς, αναδεικνύοντας νέα τουριστικά προϊόντα, εμπειρίες και προορισμούς με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε τόπου.

Για τον σκοπό αυτόν στις δράσεις μας εντάσσεται η ενίσχυση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου των ειδικών μορφών τουρισμού, αλλά και η εκπόνηση και υλοποίηση εστιασμένων στρατηγικών για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Ακόμη, η προβολή της εικόνας και ταυτότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο διεθνές περιβάλλον, με έμφαση στα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν, θα πραγματοποιηθεί με την αξιοποίηση ακόμα πιο σύγχρονων και άρτιων εργαλείων επικοινωνίας.

Τέλος, αποτελεί δέσμευσή μας η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των απασχολούμενων στον τουρισμό, ώστε η ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών μας υπηρεσιών να συμβαδίζει απόλυτα με τη νέα ταυτότητα Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, με σύγχρονες τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Για την επίτευξη των στόχων μας έχουμε ως αρωγό τους πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δράσεις που έχει εντάξει στο σχέδιο το Υπουργείο Τουρισμού για τη βέλτιστη απορρόφηση των πόρων αυτών, έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στις αρχές της Γαλάζιας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Περιλαμβάνουν έργα υποδομών όπως η αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων και των εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού, έργα ανάδειξης ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός, ο ορεινός και ο καταδυτικός τουρισμός. Περιλαμβάνονται, επιπλέον, κίνητρα για τη σύγχρονη διαχείριση και προβολή των προορισμών μέσω των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.

Τέλος, προωθούνται δράσεις με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και των υπηρεσιών του, αλλά και την ειδίκευση και την επανειδίκευση των απασχολούμενων στον τουρισμό.

Οπως και η ελληνική οικονομία συνολικά, ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής. Υπάρχουν σήμερα οι ευκαιρίες, η πολιτική βούληση και συνεκτικό σχέδιο που μπορούν να οδηγήσουν σε σταθερή, βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για την εθνική οικονομία από τον τουρισμό να διαμοιραστούν ισόρροπα στην ελληνική κοινωνία και να οδηγήσουν σε συλλογική πρόοδο.

 

Η κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη είναι υπουργός Τουρισμού.