Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να αδρανεί. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η αδυναμία προσαρμογής της οικονομικής πολιτικής στις απαιτήσεις της εποχής ήταν ένας από τους λόγους πίσω από τη δεκαετή οικονομική κρίση. Και αυτό οι Ελληνίδες και οι Ελληνες το πλήρωσαν πανάκριβα.

Η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, η 4η βιομηχανική επανάσταση, οι νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τον κόσμο… απαιτούν από εμάς να είμαστε σε επαγρύπνηση κάθε μέρα!

Οταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2019, υπήρχαν ερωτήματα σε σχέση με την ελληνική οικονομία που ζητούσαν απαντήσεις: Πώς μπορούσαμε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας το παρελθόν των ελλειμμάτων και των κρίσεων; Πώς θα γινόταν η οικονομία δυναμική, παραγωγική και εξωστρεφής; Πώς θα έφερνε ισχυρή ανάπτυξη και περισσότερο πλούτο για όλους τους Ελληνες;

Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρήσαμε να απαντήσουμε με τη δράση μας. Και, πράγματι, χάρη στην οικονομική πολιτική που εφαρμόσαμε, πετύχαμε χειροπιαστά αποτελέσματα: Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (αισθητά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Εντυπωσιακή αύξηση στις Αμεσες Ξένες Επενδύσεις. Ρεκόρ όλων των τελευταίων δεκαετιών στις εξαγωγές. Συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής μας ικανότητας. Μείωση της ανεργίας πάνω από 6 μονάδες!

Θα μπορούσαμε με λίγα λόγια να πούμε ότι – μετά το «πάγωμα» της οικονομίας τη δεκαετία της κρίσης – η προηγούμενη τετραετία ήταν η τετραετία της οικονομικής επανεκκίνησης! Η προσπάθεια, όμως, δεν μπορεί να σταματήσει εκεί. Οχι μόνο διότι στρεβλώσεις δεκαετιών δεν μπορούν, προφανώς, να αντιμετωπιστούν όλες σε μία τετραετία. Αλλά και διότι, παρά την εντυπωσιακή πρόοδο που συντελέστηκε, έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για την πραγματική σύγκλισή μας με την Ευρώπη.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η σύγκλιση με την Ευρώπη είναι πολύ μακρινός στόχος. Οτι η πατρίδα μας έχει περιορισμένους ορίζοντες. Πεποίθησή μου είναι ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου! Η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη είναι εφικτή! Για να πραγματοποιηθεί, όμως, πρέπει να δράσουμε χωρίς καθυστερήσεις. Και να ανοίξουμε διάπλατα το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε μπροστά μας!

Η πολιτική σταθερότητα που κατακτήσαμε με τις εκλογές, σε συνδυασμό με την πρόοδο της προηγούμενης τετραετίας, είναι μια πολύ ισχυρή βάση εκκίνησης! Σε αυτή τη βάση είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε και να εφαρμόσουμε μια οικονομική πολιτική που θα είναι προσηλωμένη στον στόχο της ανάπτυξης!

Θεμέλιο της προσπάθειας αυτής θα είναι η δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Οχι η δημοσιονομική ανευθυνότητα, η οποία – όπως με βίαιο, δυστυχώς, τρόπο μας δίδαξε η κρίση – θα μπορούσε να εκτροχιάσει την ανάπτυξη! Γι’ αυτό και προτεραιότητες της δημοσιονομικής μας πολιτικής είναι και παραμένουν: Η επίτευξη των δημοσιονομικών μας στόχων. Η επενδυτική βαθμίδα. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους!

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εντείνουμε την προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Είναι ιδιαιτέρως θετικό το γεγονός ότι την προηγούμενη τετραετία σημειώσαμε αξιοσημείωτη βελτίωση των μεγεθών: οι εξαγωγές πλησιάζουν πλέον το 50% του ΑΕΠ! Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή αυτή αύξηση, απέχουμε ακόμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι’ αυτό: Πρώτον, θα δώσουμε έμφαση στους τομείς στους οποίους είμαστε αποδεδειγμένα πιο ανταγωνιστικοί: τη φαρμακοβιομηχανία, τον αγροδιατροφικό τομέα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Δεύτερον, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια διαφοροποίησης των εξαγωγών μας, εστιάζοντας σε σύνθετα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας. Τρίτον, θα δώσουμε επιχειρηματικά κίνητρα, π.χ. για τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στόχος μας, με δράσεις σαν αυτές, είναι η αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ έως το 2027!

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός, όμως, έχει και μια ακόμη αναγκαία συνθήκη: τη διεύρυνση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στην απασχόληση. Ηδη την προηγούμενη τετραετία δημιουργήθηκαν πάνω από 300.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Δεν μας αρκούν, διότι το ποσοστό του πληθυσμού που εργάζεται στην Ελλάδα παραμένει χαμηλό. Στόχος μας είναι να προστεθούν ακόμη περισσότερες και ακόμη ποιοτικότερες θέσεις εργασίας. Πώς θα το επιδιώξουμε; Θα βελτιώσουμε περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα δώσουμε επιπλέον κίνητρα συμμετοχής των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αναβάθμισης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, που είναι ένα βασικό «κλειδί» σε μια οικονομία που διαρκώς αλλάζει!

Βασικός συντελεστής στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι, επίσης, ένα εύρωστο και δυναμικό τραπεζικό σύστημα, που παρέχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Σήμερα, το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από αυτή του 2019. Ηρθε, όμως, η ώρα να περάσει στην επόμενη φάση: Με τη χρήση του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής», προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι όποιες εκκρεμότητες και να εξυγιανθούν περαιτέρω οι ισολογισμοί των τραπεζών. Με την απο-επένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου να εισρεύσουν νέα ιδιωτικά κεφάλαια στο σύστημα. Με την αύξηση του ανταγωνισμού (π.χ. με την παροχή δανείων και από μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως γίνεται και σε πολλές άλλες χώρες) ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά!

Η ανάπτυξη, όμως, χρειάζεται και περισσότερες επενδύσεις. Πράγματι, το 2021 και το 2022 πετύχαμε ρεκόρ στις Αμεσες Ξένες Επενδύσεις. Ωστόσο, δεν μας αρκούν. Διότι το επενδυτικό κενό παραμένει μεγάλο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πέρα από την επενδυτική βαθμίδα, που είναι ένα σημαντικό ορόσημο σε αυτή την προσπάθεια, υπολογίζουμε και σε έναν μοναδικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων που η χώρα μας διαθέτει: Κυβερνητική σταθερότητα με ορίζοντα τετραετίας. Ευνοϊκό φορολογικό και αδειοδοτικό περιβάλλον. Μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν την επενδυτική εμπιστοσύνη, όπως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η βελτίωση της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης. Η συστηματικότερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (π.χ. χιονοδρομικά κέντρα και παραλιακό μέτωπο Αττικής). Η νέα γενιά παραχωρήσεων (π.χ. τα περιφερειακά αεροδρόμια και η Αττική Οδός). Εργα που συνδυάζουν τις νέες θέσεις εργασίας με την προστασία του περιβάλλοντος και τη θωράκιση απέναντι στην κλιματική κρίση.

Και, συνολικά, το μεγαλύτερο στην ιστορία «πακέτο» δημόσιων πόρων λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ! Ενα πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο!

Αυτό είναι το σχέδιό μας για μια οικονομία η οποία θα αφήσει οριστικά πίσω της το παρελθόν των ελλειμμάτων και των κρίσεων. Μια οικονομία δυναμική, παραγωγική και εξαγωγική. Μια οικονομία η οποία θα εγγυάται στους πολίτες της σταθερότητα, ανάπτυξη και προκοπή!

O κ. Kωστής Χατζηδάκης είναι υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.