Το Πρόγραμμα Διαύγεια κλείνει 13 χρόνια ζωής, καθώς βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα την 1η Οκτωβρίου του 2010. Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποτελεί θεσμική και τεχνολογική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα από το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικά διαθέσιμη στο Διαδίκτυο κάθε απόφαση που επηρεάζει τη ζωή μας. Καμία απόφαση, δαπάνη, πρόσληψη, ανάθεση ή σύμβαση κ.ά. δεν μπορεί να εκτελεστεί αν πρώτα δεν αναρτηθεί. Με την εφαρμογή του σχετικού νόμου προβλέφθηκε και η δωρεάν ηλεκτρονική διάθεση των αποφάσεων που δημοσιεύονται στο Εθνικό Τυπογραφείο και τα ΦΕΚ. Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι μια κρίσιμη υποδομή για τη δημοκρατία και όχι ένας απλός δικτυακός τόπος. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία της χωρίς προβλήματα καθώς και η τεχνολογική της εξέλιξη.

Η κλιματική κρίση και η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που αναδεικνύουν την ανάγκη ενός ανοικτού μοντέλου διακυβέρνησης με περισσότερη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα συστήματα παρουσίασης αναλυτικών στοιχείων του κυβερνητικού έργου, των προτεραιοτήτων υλοποίησης δημόσιων έργων και της στρατηγικής υλοποίησης, καθώς και η διάθεση ανοικτών δεδομένων με δυνατότητα αξιολόγησης, μπορούν επίσης να αποτελέσουν το μέσο που θα βοηθήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών προκύπτουν.

Η θεσμική θωράκιση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (π.χ. συνταγματική κατοχύρωση), η επέκταση του θεσμού σε κάθε δραστηριότητα στην οποία καταλήγει δημόσιο χρήμα και δημόσια περιουσία και η εφαρμογή στα πολιτικά κόμματα αποτελούν παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς.

Η συνεργασία με την κοινότητα καινοτομίας της χώρας μας και η αξιοποίηση των δεδομένων της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ είναι επίσης μια ακόμη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων των 58 εκατομμυρίων αποφάσεων με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να προκύψουν πολιτικές εξοικονόμησης κόστους για τον δημόσιο τομέα, ενίσχυσης της διαφάνειας και απλοποίηση διαδικασιών.

Με την πλατφόρμα της Ψηφιακής Κοινωνίας – προτεραιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη όταν ανέλαβε την ηγεσία του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής – δίνεται η δυνατότητα ενεργής συμμετοχής όλων των πολιτών και των μελών. Εχουν υποβληθεί τον τελευταίο μήνα δεκάδες προτάσεις και διεθνείς καλές πρακτικές για δράσεις αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και ενίσχυσης της λογοδοσίας στον σχεδιασμό δημόσιων παρεμβάσεων οι οποίες εμπλουτίζουν τον δημόσιο διάλογο και τις τεκμηριωμένες προτάσεις των τομέων.

Ο κ. Γιώργος Καραμανώλης είναι συντονιστής της δράσης Ψηφιακή Κοινωνία. Ηταν ο τεχνικός υπεύθυνος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την έναρξη και υλοποίησή του το 2010 καθώς και του Open Gov.