Φωτεινή Τσαλίκογλου, Ρούλα Γεωργακοπούλου,
Ζέτα Παπανδρέου, Κώστας Σκανδαλίδης