Μαθητές και εκπαιδευτικοί αναφέρονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα στην Τράπεζα Θεμάτων και τη σκέφτονται δέκα. Εμείς προσπαθήσαμε να τη «γνωρίσουμε» καλύτερα και να καταλάβουμε τους στόχους και τα αποτελέσματά της.

Σκοπός της Τράπεζας Θεμάτων, που εφαρμόζεται από πέρυσι στις προαγωγικές εξετάσεις των Λυκείων, είναι η ισάξια κάλυψη της ύλης από όλα τα σχολεία της χώρας. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να εξασκηθούν σε ήδη υπάρχουσες ασκήσεις παρόμοιου τύπου και βαθμού δυσκολίας, στοχεύοντας στη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία τους για τις προαγωγικές εξετάσεις. Ομως, στην καθημερινότητά μας αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα και αυτά θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε όσο μπορούμε συντομότερα. Για αρχή η γενική διαπίστωση ότι η λογική της Τράπεζας δεν επιτρέπει την εξατομίκευση, ώστε ο εκπαιδευτικός να προσαρμόσει τα θέματα στις ανάγκες και στις δυνατότητες των μαθητών του. Ακόμη σε πολλά μαθήματα η ύλη είναι υπερβολικά μεγάλη σε σύγκριση με τον λιγοστό χρόνο διδασκαλίας και πιέζει όχι μόνο τους καθηγητές αλλά και τους μαθητές, γιατί δεν υπάρχει χρόνος μελέτης και άσκησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τρόπος που διατυπώνονται οι ασκήσεις είναι δύσκολος στην κατανόηση, με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζει τους μαθητές. Οι απαντήσεις που δίνονται για να καθοδηγήσουν και να διευκολύνουν τους μαθητές είναι αρκετά περίπλοκες και δυσνόητες, ενώ υπάρχουν ζητούμενα τα οποία δεν καλύπτονται από τη σχολική ύλη, με αποτέλεσμα οι μαθητές να συναντούν δυσκολία. Επίσης, εισάγονται θέματα διαρκώς στην Τράπεζα, χωρίς κανέναν περιορισμό και μέχρι την τελευταία στιγμή. Τέλος, οι μαθητές αναλώνονται συχνά στην αποστήθιση των συγκεκριμένων θεμάτων.

Ολα αυτά προκαλούν περισσότερη πίεση στους μαθητές του Λυκείου και νομίζουμε ότι είναι δυνατό να βελτιωθούν!