Η μισή επικράτεια της ΕΕ βρίσκεται σε συνθήκες προειδοποίησης για ξηρασία και το 17% σε συναγερμό, δηλώνει ο επίτροπος Περιβάλλοντος Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους στη συνέντευξή του στο «Βήμα», ενώ προαναγγέλλει δύο νέες νομοθετικές προτάσεις για τη διαχείριση των δασών και την υγεία των εδαφών.

«Αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες προκλήσεις λόγω της τριπλής κρίσης της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Τα ολοένα και πιο απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα δείχνουν πως η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κλιματική αλλαγή μάς επηρεάζουν ήδη όλους. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 για να αποτρέψει ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Παρακολουθούμε συνεχώς τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης λόγω καύσωνα για την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών από φαινόμενα ακραίας ζέστης» λέει.

Τον ρωτάμε ειδικότερα για την Ελλάδα και τις επιπτώσεις των ακραία υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται. «Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι να βεβαιωθούμε ότι οι γεωργικές εκτάσεις και τα δάση μας είναι πιο ανθεκτικά σε μεγάλες περιόδους ξηρασίας και είναι λιγότερο επιρρεπή να πιάσουν φωτιά. Γνωρίζουμε ότι τα δάση με βιοποικιλότητα είναι πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή από τη μονοκαλλιέργεια, ακόμη και τα γηραιά δάση. Αυτό καθίσταται ήδη σαφές στη στρατηγική της ΕΕ για τα δάση και στις πρόσφατα εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές για τη φιλική προς τη βιοποικιλότητα δάσωση, αναδάσωση και δενδροφύτευση. Μέχρι το καλοκαίρι θα δημοσιεύσουμε επίσης έναν νέο νόμο για την παρακολούθηση των δασών που θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε καλύτερα τα δάση μας. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα υγιή εδάφη είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένα για την αποθήκευση των λίγων βροχοπτώσεων που υπάρχουν σε σύγκριση με την εντατικά καλλιεργημένη γη. Πριν από το καλοκαίρι θα προτείνουμε επίσης έναν νέο νόμο για την υγεία του εδάφους με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση των εδαφών και τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης τους» απαντά.

«Πολλές περιοχές είναι πιθανό να επηρεαστούν από ξηρασίες, ακραίες καιρικές συνθήκες, λειψυδρία και πυρκαγιές και εργαζόμαστε για να το αντιμετωπίσουμε. Οσον αφορά τις ξηρασίες, η μισή επικράτεια της ΕΕ βρίσκεται σε συνθήκες προειδοποίησης, το 17% σε συναγερμό. Οι πολιτικές μας στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Αυτό απαιτεί συλλογική προσπάθεια από κυβερνήσεις, οργανισμούς και άτομα» τονίζει.

Τον ρωτάμε επίσης για την έλλειψη νερού στα ελληνικά νησιά. «Για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού σε περιοχές όπως τα ελληνικά νησιά, η υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι καίριας σημασίας. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού, τη βελτίωση των υποδομών αποθήκευσης και διανομής νερού, την επένδυση σε τεχνολογίες αποδοτικής χρήσης του νερού και την προώθηση πρακτικών βιώσιμου τουρισμού».