Σημείο-κλειδί για την αξιολόγηση διαδραματίζει και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που ξεπερνά τη διάμεσο των χωρών με βαθμολογίες «BB» και «BBB». Οι βαθμολογίες της επίσης στο πεδίο της διακυβέρνησης και στους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης συγκαταλέγονται στους υψηλότερους μεταξύ των χωρών που δεν διαθέτουν την  «επενδυτική βαθμίδα». Εχει ακόμη πολύ υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων και πολύ υψηλό χρέος, το οποίο το 2023 θα είναι 3 φορές μεγαλύτερο του προβλεπόμενου διάμεσου για τις χώρες με αξιολόγηση «BB». Βέβαια έχει απόθεμα ρευστότητας, στο 18% του ΑΕΠ, με κόστος εξυπηρέτησης χρέους στο 5,6% του ΑΕΠ εφέτος έναντι 9,7% του ΑΕΠ για χώρες που διαθέτουν την ίδια αξιολόγηση.