Ρευστότητα 610 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ τιτλοποιώντας ληξιπρόθεσμες  απαιτήσεις πελατών της μέσα από δύο συναλλαγές με την JP Morgan και με την Pimco. Η πρώτη συναλλαγή έγινε με επιτόκιο 3,5% καθώς αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 60 ημερών και η δεύτερη με επιτόκιο 6,8% καθώς αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών και το ρίσκο είναι μεγαλύτερο. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για να αντικασταστήσουν ακριβότερο δανεισμό. Τα επιτόκια είναι τσιμπημένα, αλλά η πρόοδος είναι μεγάλη για τη ΔΕΗ καθώς σε παλαιότερες προσπάθειες τιτλοποίησης δεν είχε βρεθεί κανένας επενδυτής.