Περισσότερο από τον μισό χρηματοοικονομικό τους πλούτο έχουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά παρκαρισμένο σε καταθέσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος, οι καταθέσεις στις εγχώριες τράπεζες διαμορφώνονται σήμερα σε 116 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 54,30% της κινητής περιουσίας των Ελλήνων. Η απόσταση από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (31,60%) είναι σημαντική και δείχνει τα περιθώρια αύξησης των εναλλακτικών μορφών επένδυσης / αποταμίευσης στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στη Γηραιά Ηπειρο το 1/3 του πλούτου των νοικοκυριών έχει τοποθετηθεί σε μακροχρόνια συνταξιοδοτικά / ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα δεν ξεπερνά το 5%.

Αντίστοιχα, οι τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα στη χώρα μας, όπως π.χ. τα αμοιβαία κεφάλαια, διαμορφώνονται στο 2,6% έναντι 9% περίπου στην Ευρώπη. Οπως είπε ο κ. Αναστασάτος, με την υποστήριξη των τραπεζών οι καταθέτες μπορούν να δημιουργήσουν βέλτιστα χαρτοφυλάκια, μέσω των οποίων θα επιτύχουν υψηλότερη απόδοση για ένα καθορισμένο επίπεδο κινδύνου ή χαμηλότερο κίνδυνο για ένα δεδομένο επίπεδο αναμενόμενης απόδοσης. Και αυτό διότι μέσω της επαγγελματικής διαχείρισης είναι δυνατή η επίτευξη υψηλότερου βαθμού διαφοροποίησης της επένδυσης, χωρίς ο καταθέτης να κάνει τίποτε άλλο πέραν των τακτικών ή εφάπαξ καταβολών του. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται το ρίσκο, καθώς η διαφοροποίηση συνεπάγεται χαμηλότερη συνδιακύμανση μεταξύ των χρεογράφων που συνθέτουν κάθε χαρτοφυλάκιο.