Μετά τη λήξη των μνημονίων και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων επικράτησαν – κατά κύριο λόγο – οι επιχειρησιακές συμβάσεις σε σχέση με τις κλαδικές. Ενδεικτικά είναι τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και του ΟΜΕΔ. Την περίοδο της κατάρρευσης των μισθών υπογράφηκαν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, αλλά κυριάρχησαν οι επιχειρησιακές και σχεδόν εξαφανίστηκαν οι κλαδικές συμβάσεις που είναι η «ραχοκοκαλιά» των αμοιβών.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2012-2019 υπεγράφησαν συνολικά 3.166 συμβάσεις, δηλαδή 398 περισσότερες από τις 2.768 συμβάσεις που υπεγράφησαν την οκταετία 2003-2010.

Ωστόσο, την περίοδο αυτή αυξήθηκαν κατακόρυφα οι επιχειρησιακές συμβάσεις που αφορούν μόνο τους εργαζομένους μιας επιχείρησης, ενώ κατέρρευσαν οι κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν ευρύτερους εργασιακούς χώρους.

Ενδεικτικό είναι το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο το 2003 οι επιχειρησιακές συμβάσεις έφταναν το 61% των συμβάσεων που υπογράφονταν. Το ποσοστό των επιχειρησιακών συμβάσεων το 2019 έφτασε το 91%