Ενα φιλόδοξο πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής που απευθύνεται κυρίως σε νέα ζευγάρια και ευάλωτα νοικοκυριά παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 86ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, περίπου 137.000 δικαιούχοι θα λάβουν χαμηλότοκη ή άτοκη χρηματοδότηση ή θα ενταχθούν σε προγράμματα στεγαστικής πολιτικής συνολικού ύψους 1,75 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό, πέραν της προφανούς βοήθειας που θα προσφέρει στα νοικοκυριά, αναμένεται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα την ελληνική κτηματαγορά, καθώς «ξεχασμένα» ακίνητα θα «αναστηθούν» και θα δημιουργήσουν νέες τάσεις και νέες γειτονιές στον κλάδο του Real Estate.

Τι προβλέπεται

Το «Σπίτι μου», όπως αποκαλεί η κυβέρνηση τη νέα στρατηγική της για «Κοινωνική Στέγαση», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χαμηλότοκα δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια, μαζική ανακαίνιση κενών ιδιωτικών κατοικιών προς διάθεση σε νέους και νέα ζευγάρια με μακροχρόνιες μισθώσεις, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, με «κοινωνική αντιπαροχή», επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης ιδιοκατοικούμενης κατοικίας νέων 18-39 ετών, επιδότηση ανακαίνισης κενών κατοικιών προς διάθεση με μακροχρόνια μίσθωση, δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών, αύξηση του φοιτητικού επιδόματος.

Οσον αφορά τη χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους και νέα ζευγάρια 25-39 ετών, το πρόγραμμα προβλέπει δάνειο έως 150.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας έως 120 τ.μ. και έτος κατασκευής έως το 2007. Ωφελούμενοι θα είναι έως 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών, ενώ το κατώτατο εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και το  ανώτερο στα όρια του επιδόματος θέρμανσης, δηλαδή 16.000 ευρώ για τον άγαμο και 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

«Ξεχασμένα» ακίνητα θα «αναστηθούν» και θα δημιουργήσουν νέες τάσεις και νέες γειτονιές στον κλάδο του Real Estate

Και σε πολύτεκνους

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το εν λόγω πρόγραμμα είναι 500 εκατ. ευρώ, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η δόση είναι πολύ χαμηλότερη από ενοίκιο, καθώς διαμορφώνεται σε 275 ευρώ για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ (με τα σημερινά́ δεδομένα).

Ατοκα στεγαστικά δάνεια θα δοθούν σε τρίτεκνους και πολύτεκνους ή αν ο δικαιούχος αποκτήσει όσο αποπληρώνει τρία παιδιά και άνω, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για διπλασιασμό του προϋπολογισμού σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να «τρέξει» το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Οι κενές κατοικίες

Πολύ σημαντική παρέμβαση αποτελεί η εξεύρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 200 εκατ. ευρώ για αξιοποίηση κενών ιδιωτικών κατοικιών. Με το πρόγραμμα αυτό αναμένεται μαζική ανακαίνιση 4.000 ακινήτων που έχουν μείνει κενά για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα παραχωρηθούν από ιδιοκτήτες για πέντε έτη και άνω.

Ωφελούμενοι είναι 10.000 νέοι και ζευγάρια 25-39 ετών που θα κατοικήσουν σε ανακαινισμένα σπίτια.

Η διάθεση των ακινήτων θα γίνει με χαμηλά ενοίκια στους ωφελούμενους νέους, ενώ κίνητρο για τους ιδιοκτήτες που παραχωρούν ακίνητα αποτελούν το εγγυημένο ενοίκιο και η ανακαίνιση των κατοικιών τους.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου έχει ως εξής: Το 4ο τρίμηνο 2022 θα γίνει ο καθορισμός των προδιαγραφών των κατοικιών που θα νοικιαστούν και των κριτηρίων επιλεξιμότητας των ωφελουμένων καθώς και η αποστολή πρόσκλησης προς ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για παραχώρηση των ακινήτων τους.

Το 1ο και το 2ο τρίμηνο του 2023 θα γίνει η επιλογή και ανακαίνιση κατοικιών και θα σταλεί πρόσκληση προς όλους τους ωφελουμένους. Το 3ο και το 4ο τρίμηνο 2023 θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων και η ολοκλήρωση ανακαινίσεων κατοικιών και το 1ο τρίμηνο 2024 θα γίνει η έναρξη στέγασης ωφελουμένων.

Ακίνητα Δημοσίου

Στην παροχή κατοικιών με χαμηλό ενοίκιο σε 5.000 νέους ωφελουμένους ηλικίας έως 39 ετών πρόκειται να προχωρήσει το κράτος μέσω της ανέγερσης 2.500 κοινωνικών κατοικιών. Το μέτρο αυτό ακολουθεί τα πρότυπα εφαρμογής άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως είναι η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ισπανία. Το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει από το 1ο τρίμηνο του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.

Την ίδια στιγμή αναμένεται να ξεκινήσει το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω / Εξοικονομώ» για νέους, με δυνατότητα λήψης χαμηλότοκου δανείου ανακαίνισης με ευνοϊκούς όρους και επιχορήγησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, αλλά και ανακαίνισης της κατοικίας τους.

Αυτό το μέτρο αφορά περίπου 40.000 νέους ανθρώπους και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη, με σκοπό την αύξηση των αξιοποιήσιμων κατοικιών, επιδοτείται έως 40% το κόστος ανακαίνισης για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν. Αυτό το μέτρο αφορά έως 10.000 ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές με κόστος 50 εκατ. ευρώ.

Φοιτητικές εστίες

Παράλληλα, δημιουργούνται νέες σύγχρονες φοιτητικές εστίες σε πέντε πανεπιστήμια της χώρας, αυτά της Κρήτης, της Θεσσαλίας, της Θράκης, της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω ΣΔΙΤ. Αυτό το μέτρο αφορά περίπου 8.150 δικαιούχους και το κόστος υπολογίζεται σε 540 εκατ. ευρώ.

Τέλος, θεσμοθετείται ένα νέο εργαλείο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, η «κοινωνική αντιπαροχή».

Προσφέρονται ακίνητα του Δημοσίου σε ιδιώτες κατασκευαστές με στόχο να κατασκευάσουν, με δικά τους έξοδα, σύγχρονα κτίρια κατοικίας, στα οποία θα έχουν την υποχρέωση να μισθώνουν το 50% με χαμηλά ενοίκια σε νέους δικαιούχους και να αξιοποιούν εμπορικά τα υπόλοιπα. Αυτό το μέτρο αφορά περίπου 10.000 πολίτες χωρίς δημοσιονομικό κόστος.