Σάββας

Στρούμπος

Σκηνοθετεί τον εμβληματικό μονόλογο

του Μπέκετ «Οχι εγώ» στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

σ. 5