Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού γίνεται πάλι επιτακτικό. Μια από τις πιο κοινές μορφές του είναι ο λεκτικός εκφοβισμός, οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί (τούβλο, ηλίθια, βόδι, κούτσαυλε, τσόκαρο, Πακιστάνι, τελειωμένε, νουμπά, φύτουλα, μπάζο…) που εκτοξεύονται στο προαύλιο για να πληγώσουν τον άλλο, μια και από πολύ νωρίς παιδιά και έφηβοι συνειδητοποιούν τη δύναμη των λέξεων και αρχίζουν να επιδίδονται σε παιχνίδια εξουσίας. Η Βιβλιοθήκη της Βουλής είχε ξεκινήσει το 2017 το βιωματικό εργαστήριο «Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν» για εκπαιδευτικούς, γονείς και ψυχολόγους, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σε ζητήματα λεκτικής βίας.Το εκπαιδευτικό υλικό του εργαστηρίου, με αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του, κυκλοφορεί τώρα σε μια προσεγμένη εικονογραφημένη έκδοση (Μαρία Καμηλάκη, Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν). Περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες οργανωμένες σε έξι θεματικούς άξονες (εξωτερική εμφάνιση, νοημοσύνη / σχολική επίδοση, κοινωνικό φύλο, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, εθνική / εθνοτική προέλευση, ασθένεια / αναπηρία), αποσκοπώντας να δώσει έναυσμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να συζητήσουν για το ζήτημα της λεκτικής βίας, να εντοπίσουν τους ψυχοσυναισθηματικούς και κοινωνικούς παράγοντες που πυροδοτούν τέτοιες συμπεριφορές, να ασκηθούν σε στρατηγικές διαχείρισης κρουσμάτων λεκτικής βίας και να εξοικειωθούν με τις εναλλακτικές («Λέξεις που χαμογελούν») που προσφέρει η γλώσσα για τον προσδιορισμό της διαφορετικότητας με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του Αλλου. Η έκδοση εντάσσεται στη σειρά της Βιβλιοθήκης της Βουλής «Μέθοδοι και Εργαλεία», στην οποία αποτυπώνεται εκδοτικά η εμπειρία από διάφορα τμήματα και δράσεις της Βιβλιοθήκης, και διατίθεται κατόπιν αιτήματος στο reference@parliament.gr.