Ο Γκούναρ Στόλεσεν και η Νορβηγία στη δεκαετία του ’70  

2