Βλέπουμε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η εκλογική απήχηση των ιστορικών κομμάτων της μετριοπαθούς Δεξιάς και Αριστεράς είναι ελάχιστη σε σχέση με το παρελθόν, το κομματικό σύστημα μοιάζει όντως να αναδομείται