ΤΟΥ Γ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών