Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, στο οποίο αντιπρόεδρος αναδείχθηκε ο Γιώργος Δήμας της Alter Ego Media.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα 21 Ιουνίου 2024 συνήλθε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης διενεργήθηκαν εκλογές στις οποίες εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως το οποίο σε πλήρη σύνθεση συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Πρόεδρος, ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου
2. Αντιπρόεδρος, ο κ. Γιώργος Δήμας
3. Γραμματέας, ο κ. Τάσος Μπούρας
4. Ταμίας, ο κ. Γιώργος Μιχαλόπουλος

και

Τακτικά Μέλη : ο κ. Ανδρέας Κουρής , ο κ. Κωνσταντίνος Νικόλτσιος και ο κ. Σωτήρης Πουλόπουλος.

Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι κ. Δημήτρης Στεφανάκης και κ. Αθανάσιος Φουσκίδης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ενεργά με σκοπό την έμπρακτη στήριξη του κλάδου των εφημερίδων, με συνεχείς επαφές με θεσμικούς φορείς, εισηγήσεις και προτάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Χατζηνικολάου επανεξελέγη χθες ως Τακτικό Μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Εκδοτών Τύπου (ΕΝΡΑ).