Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, με την εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας I.S.P.S, δεν περιορίζεται μόνο στη συμμόρφωση με τις διεθνείς και νομικές υποχρεώσεις, αλλά επιδιώκει επίσης την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το λιμάνι της Θήρας, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3262/10-06-2024, που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και ο Υπουργός Ναυτιλίας, αυξάνεται το τέλος ασφαλείας προς τα Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία. Η Σαντορίνη περιλαμβάνεται στους προορισμούς που επωφελούνται από αυτή την αύξηση, με το τέλος να αυξάνεται από 1,00 σε 2,50 ευρώ ανά άτομο.

Αυτή η απόφαση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδά τους. Τα έσοδα που θα προκύψουν από το τέλος ασφαλείας είναι ανταποδοτικά και προορίζονται αποκλειστικά για τη συντήρηση και αναβάθμιση του κώδικα I.S.P.S, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη και αποτελεσματική λειτουργία του λιμανιού.