Ποιοι κλάδοι δίνουν τις καλύτερες αμοιβές; Ποιες παροχές επιλέγουν να προσφέρουν οι εταιρείες στους εργαζόμενούς τους, με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού; Τι ζητά από τους εργοδότες η νέα γενιά; Στα παραπάνω ερωτήματα απαντά η Director Advisory της KPMG, Γεωργία Καλεμίδου επικαλούμενη την πρόσφατη έρευνα αποδοχών και παροχών της KPMG.

Οι κλάδοι στους οποίους σχετικά δίνονται οι υψηλότερες συνολικές αποδοχές, επισημαίνει η κ. Καλεμίδου «είναι ο τραπεζικός καθώς και αυτός της υψηλής τεχνολογίας, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο κλάδος του λιανεμπορίου».

Ξεκαθαρίζει πάντως ότι η έρευνα περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων που αφορούν στα διαφορετικά διοικητικά επίπεδα και τις λειτουργίες μίας εταιρείας, όπου κατ’ επέκταση παρατηρούνται διαφορετικές επιμέρους τάσεις, γεγονός που καθιστά αρκετά δύσκολο να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα για επιμέρους τμήματα της αγοράς

Την ρωτάμε ποιες παροχές προτιμούν να δίνουν σήμερα οι εταιρείες, σε μια εποχή που σπανίζει το εξειδικευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Και αν υπάρχει κάποια «πρωτοεμφανιζόμενη» παροχή που φαίνεται πως σταδιακά θα ενσωματώσουν οι εταιρείες. Από τα ευρήματα της έρευνας, λέει η κ. Καλεμίδου, «προκύπτει πως η πλειονότητα των εταιρειών -ανεξαρτήτως κλάδου της αγοράς- καταβάλλουν στο σύνολο των εργαζομένων τους τις πιο «συνήθεις» παροχές (ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ζωής, διατακτικές σίτισης, εταιρικό αυτοκίνητο), χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις (πχ ανά κλάδο, επίπεδο θέσεων, κλπ.)».

Σπεύδει πάντως να τονίσει ότι παρατηρείται μία προσπάθεια διαμόρφωσης διαφορετικών «πακέτων» παροχών τα οποία θα απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες εργαζομένων (employee personas) και θα καλύπτουν στοχευμένα τις ποικίλες ανάγκες τους.

Τι ζητά η νέα γενιά

Όσον αφορά στις παροχές που ζητάει η νέα γενιά, η οποία εμφανίζεται και η πιο απαιτητική ως προς τις συνθήκες εργασίας το στέλεχος της KPMG αναφέρει ότι οι νεότερες γενιές εργαζομένων ζητάνε ευέλικτες μορφές εργασίας (flexible work options), ψυχολογική, συναισθηματική υγεία και ασφάλεια (mental health & psychological safety), ποιότητα ζωής (wellbeing) καθώς και ενίσχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από σύγχρονες, διαδραστικές ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης.

Σχετικά με τα υπόλοιπα ευρήματα της KPMG που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, το 92% των επιχειρήσεων έδωσαν αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2023, με το ποσοστό των αυξήσεων να κυμαίνεται στο 4%. Παράλληλα, το ποσό που δόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2023, ανήλθε κατά μέσο όρο στο 11, 6% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών

Να σημειωθεί ότι, 6 στις 10 επιχειρήσεις διαθέτουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης για τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, με το 83% των επιχειρήσεων να παρέχει τα συγκεκριμένα ιδιωτικά προγράμματα στους εργαζόμενους, αμέσως μετά την πρόσληψή τους.

Πηγή: ot.gr