Περισσότεροι από 7.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 800 δισ. ευρώ θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ προκειμένου η πρώτη δόση να πληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου.

Πού θα βρείτε τα εκκαθαριστικά

Τα ποσά θα αναρτηθούν στους προσωπικούς λογαριασμούς Taxisnet των ιδιοκτητών και θα πρέπει οι ίδιοι να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην εφαρμογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) προκειμένου να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής με το συνολικό ποσό ΕΝΦΙΑ και τις μηνιαίες δόσεις που αντιστοιχούν.

Από εφέτος οι δόσεις αποπληρωμής έχουν αυξηθεί σε έντεκα, από δέκα που ήταν πέρυσι, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου και την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών, από το 2025 ο ΕΝΦΙΑ θα μπορεί να εξοφληθεί σε 12 δόσεις με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Μαρτίου και η τελευταία τέλη Φεβρουαρίου.

Ποιοι χάνουν την έκπτωση

Από το σύνολο 7.100.000 ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα, ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν περίπου 6.100.000 ιδιοκτήτες ακινήτων – φυσικά πρόσωπα – και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1,75 δισ. ευρώ. Το ποσό και ο αριθμός των πολιτών που καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ θα ήταν πολύ υψηλότερος αν δεν είχαν θεσμοθετηθεί εκπτώσεις και αφορολόγητα ποσά. Με βάση τα ισχύοντα, παρέχεται γενναία έκπτωση 50% ή και 100% ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα, την περιουσιακή και την οικογενειακή κατάσταση των ιδιοκτητών.

Εφέτος για πρώτη φορά περίπου 350.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, σε σύνολο περίπου 900.000 που έχουν ασφαλισμένα τα ακίνητά τους, θα έχουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ έως 10%. Οι υπόλοιποι 550.000 δεν θα έχουν καμία έκπτωση γιατί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει αντλήσει το υπουργείο Οικονομικών, δεν έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους και για τους τρεις κινδύνους φυσικών καταστροφών που προβλέπει ο νέος νόμος, δηλαδή από πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα.

Στο υπουργείο Οικονομικών, τελικά, δεν έλαβαν υπ’ όψιν τα πολλά αιτήματα που δέχθηκαν ειδικά για εφέτος να υπάρχει μια εξαίρεση και η έκπτωση του 10% να αφορά και εκείνους που έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους για δύο από τους τρεις κινδύνους.

Αύξηση των δόσεων

Με την αύξηση των δόσεων από δέκα σε έντεκα το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί να πετύχει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό εισπραξιμότητας για τον ΕΝΦΙΑ, που θεωρείται πάντως για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ως ένας από τους πιο αποδοτικούς και «καλοπληρωμένους» φόρους.

Παραμένει, πάντως, μια μεγάλη αδικία όσον αφορά την περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να πληρώσει εφάπαξ τον ΕΝΦΙΑ στην καταληκτική ημερομηνία της πρώτης δόσης, δηλαδή τέλη Απριλίου, καθώς δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου μια μικρή έστω έκπτωση φόρου ως επιβράβευση σε όποιον επιλέγει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό σε μία δόση και όχι σε έντεκα.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην περίπτωση του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Εκεί ο νόμος προβλέπει ότι όποιος φορολογούμενος πληρώσει εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης θα έχει έκπτωση φόρου 3%.

Αν κάποιος δεν έχει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση, ο συνολικός φόρος που θα πληρώσει θα είναι ίδιος με πέρυσι, καθώς οι αντικειμενικές αξίες βάσει των οποίων υπολογίζεται ο φόρος των ακινήτων παραμένουν αμετάβλητες. Από την άλλη, όσοι πολίτες απέκτησαν νέο ακίνητο ή αυξήθηκαν τα εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα να χάνουν την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή κατά 100%, ή μεταβλήθηκε η οικογενειακή τους κατάσταση και εκ του λόγου αυτού χάνουν τη μερική ή την ολική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ σε σύγκριση με πέρυσι.

Μεταβίβαση ακινήτου

Από την άλλη, μειωμένο ΕΝΦΙΑ σε σύγκριση με το 2023 θα πληρώσουν όσοι προχώρησαν σε πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου και κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώθηκε η αξία της ακίνητης περιουσίας τους πάνω στην οποία υπολογίζεται ο φόρος ακινήτων. Επίσης, όσοι ασφάλισαν το ακίνητό τους σωρευτικά για πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα για ολόκληρο το περασμένο έτος θα έχουν έκπτωση 10%, ενώ αν είχαν ασφαλίσει το ακίνητό τους για λιγότερους από 12 μήνες θα έχουν αναλογική έκπτωση για κάθε μήνα ασφάλισης. Μηδενική έκπτωση θα έχει κάποιος που ναι μεν ασφάλισε πέρυσι το ακίνητό του αλλά η ασφάλιση αυτή δεν ξεπέρασε τους 3 μήνες.