Τα τελευταία χρόνια, έννοιες όπως «βιώσιμη ανάπτυξη» και «πράσινη μετάβαση» αναδεικνύονται ως κεντρικοί πυλώνες στη σύγχρονη επιχειρηματική σκηνή, εντός και εκτός συνόρων. Η στροφή των επιχειρήσεων προς τη βιωσιμότητα και η υιοθέτηση πράσινων πρακτικών ως στρατηγική, όχι μόνο συμβάλλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά συγχρόνως, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων επιχειρηματικότητας.

Φυσικά, μία από τις επιχειρήσεις που έχουν πρωτοστατήσει σε θέματα βιωσιμότητας είναι η MYTILINEOS. Συγκεκριμένα, ήταν από τις πρώτες εταιρείες διεθνώς που έθεσαν στο επίκεντρο της δραστηριότητάς τους τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεσμευόμενη να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα. Ήταν η εταιρεία που όρισε ξεκάθαρους στόχους για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας, ενώ διαμόρφωσε μία ολιστική προσέγγιση η οποία συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η ελληνική πολυεθνική που με τη δραστηριότητα της στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «ταξιδεύει» πλέον σε πέντε διαφορετικές ηπείρους, αποκτώντας διαρκώς σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, αποτελεί έναν κομβικό παράγοντα για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, επενδύοντας με συνέπεια στο στρατηγικό εθνικό και παγκόσμιο στόχο της ενεργειακής μετάβασης. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πυρήνα της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής της MYTILINEOS, αλλά και κινητήρια δύναμη, μέσω της οποίας φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική, να αντιμετωπίσει σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και οι κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα, θέτει ως στόχο να αξιοποιήσει ευκαιρίες που προκύπτουν από την ενεργειακή μετάβαση, συμβάλλοντας σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως, άλλωστε, αποτυπώνεται και στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Από το 2016, η MYTILINEOS εφαρμόζει το εργαλείο «SDG Compass Tool» του ΟΗΕ, έχοντας προσδιορίσει τη συνάφειά τους με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και εντοπίζοντας τους τρόπους συμβολής της στην επίτευξή τους, δεσμευόμενη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ατζέντα 2030 περιλαμβάνει έξι βασικές κατευθύνσεις, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της καινοτομίας και της βιώσιμης βιομηχανοποίησης, την προαγωγή της ασφαλούς και παραγωγικής απασχόλησης, την προώθηση της άμβλυνσης των ανισοτήτων, τη δέσμευση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τέλος, τη συνέπεια ως προς την κοινωνική υπευθυνότητα.

H MYTILINEOS βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (RES, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading και Power Projects). Μάλιστα, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον προσεγγίζει τα 14GW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είχαν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 845MW και 1.112 GWhs.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις ΑΠΕ, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, η MYTILINEOS κατάφερε να ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων παραγωγής καθαρής ενέργειας, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο (Χιλή, Αυστραλία, Ρουμανία), συνολικής αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην τεχνογνωσία, την επάρκεια και τη συνέπεια της εταιρείας, υπογράφοντας μαζί της μία συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, για επενδύσεις φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) έως το 2027.

Η συνέπεια της MYTILINEOS στις υψηλές ESG επιβραβεύεται διαρκώς. Το 2023 εντάχθηκε για πρώτη φορά, στην ομάδα των ηγέτιδων εταιρειών του δείκτη MSCI ESG Ratings, πετυχαίνοντας εξαιρετική επίδοση AA/ΑΑΑ. Επιπλέον, είναι η μόνη  εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, η οποία επιλέχθηκε να συμμετέχει στον δείκτη Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ βραβεύτηκε για πρώτη φορά, με την ανώτερη διάκριση Platinum award (Top 1%) από την Ecovadis για τις πρακτικές της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

H ηγετική της θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη επιβεβαιώνεται και από την παρουσία της στο κορυφαίο 10% των εταιρειών του κλάδου της, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους ESG Raters, όπως Sustainalytics, ISS Quality Score, S&P Global, Refinitiv, FTSE, EcoVadis, ESG Book, Bloomberg και Ideal Ratings.

Είναι σαφές πως η βιώσιμη ανάπτυξη και η ενεργητική μετάβαση σε πιο «καθαρές» πηγές ενέργειας διαπνέουν πλέον οριζόντια τη δραστηριότητα της MYTILINEOS, η οποία μειώνει ολοένα και περισσότερο το ανθρακικό της αποτύπωμα, ενώ ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις (αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, κυκλική οικονομία), εναρμονιζόμενη με τις διεθνείς επιταγές, διασφαλίζοντας με σύνεση το παρόν και κοιτώντας με αισιοδοξία προς το μέλλον.