Προθεσμία δύο εβδομάδων, έως και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 1η Απριλίου, έχουν περισσότεροι από 200.000 δικαιούχοι για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024», το οποίο βγήκε στον «αέρα» από την περασμένη Πέμπτη 14 Μαρτίου με αρκετούς μήνες καθυστέρηση.

Αίτηση μπορεί να υποβάλει ο οποιοσδήποτε, αρκεί να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση το 2023 και να έχει εκκαθαριστεί και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του να εμπίπτει στα ισχύονται εισοδηματικά κριτήρια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των τέκνων είναι τα εξής:

Χωρίς παιδιά:

* Άγαμοι: Έως 19.000 €

* Έγγαμοι:Έως 31.000 €

Με 1 παιδί:

* Μονογονείς: 20.500 €

* Έγγαμοι: Έως 32.500 €

Με 2 παιδιά:

* Μονογονείς: Έως 22.000 €

* Έγγαμοι: Έως 34.000 €

Με 3 παιδιά:

* Μονογονείς: Έως 24.000 €

* Έγγαμοι: Έως 36.000 €

Με 4 παιδιά και άνω:

* Μονογονείς: Έως 29.000 €

* Έγγαμοι: Έως 41.000 €

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στα παραπάνω ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος παρουσιάζει βήμα – βήμα τη διαδικασία υποβολής αίτησης προκειμένου οι δικαιούχοι να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες αλλά και να αποφύγουν τις όποιες παγίδες ώστε να μην βρεθούν εκτός προγράμματος.

Τα βήματα

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να εισέλθει στην εφαρμογή vouchers.gov.gr και με τους κωδικούς taxisnet να εισέλθει στη σχετική πλατφόρμα για υποβολή αίτησης.

Ανάλογα τα βήματα της αίτησης, ο δικαιούχος λαμβάνει στο κινητό του εξαψήφιους κωδικούς αριθμούς όπου στη συνέχεια πρέπει να τους αναγράψει προκειμένου να επιβεβαιώσει είτε τα προσωπικά του στοιχεία είτε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει. Παράλληλα, καλείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να πατήσει συγκεκριμένο πεδίο μέσω του οποίου επιβεβαιώνει και το email που έχει αναγράψει.

Από εκεί και πέρα η διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως φαίνεται και στα βήματα που παρουσιάζει ο ΟΤ, είναι απλά και το μόνο που θα χρειαστεί να κάνει κάποιος – εκτός της επιβεβαίωσης των προσωπικών του στοιχείων ή του κινητού και του email – είναι να πατήσει κλικ σε συγκεκριμένο πεδίο στην περίπτωση που στην οικογένεια υπάρχει μέλος με αναπηρία 67% και άνω. Επίσης, θα πρέπει να επιλέξει την τράπεζα μέσω της οποίας θα κάνει χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να επιβεβαιώσει, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο, ότι πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα.

 Τα ποσά και η κλήρωση

Η επιταγή τουρισμού ανέρχεται σε 200 € ανά δικαιούχο ή 400 € αν πρόκειται για ΑΜΕΑ, ενώ 300 ευρώ είναι για συνταξιούχους, έγγαμους με 3 παιδιά και άνω αλλά και μονογονείς.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης και μοναδικό κριτήριο αποτελεί το εισόδημα του 2022 (φορολογικές δηλώσεις 2023). Η εξαργύρωση του ποσού πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 μέσω άυλης κάρτας σε τουριστικά καταλύματα και πρακτορεία αλλά και για ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024» οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως του αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, και οι κληρωθέντες του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022», ανεξαρτήτως του αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

Οι έγγαμοι

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση, εφόσον διαθέτουν κωδικούς taxisnet, δηλώνοντας τα προστατευόμενα τέκνα τους. Σε περίπτωση κλήρωσης και των δύο αιτήσεων, το ποσό της επαυξημένης ενίσχυσης κατοχυρώνεται στην πρώτη εκ των δύο αιτήσεων (βάσει αύξοντα αριθμού κλήρωσης). Στη δεύτερη κληρωθείσα αίτηση κατοχυρώνεται μη επαυξημένο ποσό ενίσχυσης.

Με την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Δυνητικών Δικαιούχων, στον οποίο αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ).

Ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων για τους οποίους θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από τον ανωτέρω Προσωρινό Πίνακα. Ο Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων και ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων αναρτώνται στους ιστότοπους του Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.gov.gr) και του Φορέα Υλοποίησης (www.ktpae.gr).