Μεγάλες μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος επιφυλάσσουν οι πάροχοι ενέργειας για τις τιμές του Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των χρεώσεων για τον τρέχοντα μήνα οι μειώσεις που έκαναν σε σχέση με τον Φεβρουάριο κυμαίνονται από 15% έως και 30%.

Το εύρος των τελικών τιμών προμήθειας ρεύματος (συμπεριλαμβανομένων και των όποιων πιθανόν εκπτώσεων) κυμαίνεται από τα 0,08 έως και τα 0,11 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Τον προηγούμενο μήνα, Φεβρουάριο το εύρος των χρεώσεων στα πράσινα τιμολόγια ήταν από τα 0,11 έως τα 0,14 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για εμπρόθεσμη εξόφληση καθώς μπορεί να υπάρξει πέναλτι «ασυνέπειας».

Προσοχή χρειάζεται και στο πάγιο, όπως και στις νυχτερινές χρεώσεις.