Σε μια εποχή που ο Andrew Tate θεωρείται, μεταξύ άλλων, αντρικό πρότυπο και το «feminine energy» έχει αρχίσει και κατακλύζει το διαδίκτυο, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αποδεικνύει αυτή την εβδομάδα στο «Από πού να αρχίσω», ότι η έννοια του «alpha male/female» είναι μύθος… μεγαλύτερος και από αυτούς του Αισώπου.

  • 0:58 Ποια είναι η κοινωνική άποψη που επικρατεί για τους όρους «alpha male» και «alpha female» και πώς αυτή καταρρίπτεται από την επιστήμη.
  • 3:10 Τι πραγματικά ισχύει για την ιεραρχία των λύκων και άλλων θηλαστικών στην άγρια φύση.
  • 7:46 Γιατί είναι προβληματικό να μιλάμε σήμερα για κυρίαρχα αρσενικά και θηλυκά, ιδίως στον τομέα των ανθρώπινων σχέσεων.
  • 8:57 Τι σημαίνουν οι όροι «alpha male», «beta male» και «manosphere».
  • 10:12 Τα χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει ένα κυρίαρχο αρσενικό.
  • 11:58 Πώς βλέπουν οι γυναίκες τα αρσενικά πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο φύλων, σύμφωνα με την ψευδοθεωρία.
  • 14:09 Η ιδέα του «alpha female» και του «feminine energy» και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά μιας γυναίκας που θεωρείται κυρίαρχη.
  • 17:18 Το άγχος που προκαλεί η διαρκής προσπάθεια να γίνει κανείς κυρίαρχο αρσενικό ή θηλυκό.
  • 18:13 Τα ιδανικά (και πλήρως υποκειμενικά) στοιχεία που θα έπρεπε να έχει ο σύντροφός μας.
  • 20:39 Πώς διαρθρώνονταν οι προϊστορικές ανθρώπινες κοινωνίες, με βάση την ιεραρχία.